Tiesa: Lembergs apzināti kavēja tiesas procesu un izsekoja prokuroru

149 komentāri
Tiesa: Lembergs apzināti kavēja tiesas procesu un izsekoja prokuroru
ZANE BITERE, LETA

Ventspils mērs Aivars Lembergs, kuru pirmās instances tiesa februārī notiesāja par kukuļošanu, tiesas procesa laikā esot organizējis lietas prokurora izsekošanu, kā arī apzināti kavējis tiesas procesu, lai izvairītos no kriminālatbildības, skaidro lietas tiesnese Irīna Jansone Tiesu administrācijas publicētajā video.

Šodien 22.jūnijā lietas dalībniekiem ir pieejams Rīgas apgabaltiesas pilnais spriedums Lemberga lietā, kurš ir vairāk nekā 1900 lapaspušu garš.

Jansone sacīja, ka minētais kriminālprocess sastāv vairāk nekā 300 sējumu apjomā.

Komentējot Lemberga piespriesto drošības līdzekli – apcietinājumu, Jansone sacīja, ka šāds drošības līdzeklis tika piemērots, jo bija pamats domāt, ka Lembergs izvairīsies no tiesas sprieduma izpildes. Tiesa, piemērojot drošības līdzekli, bija ņēmusi vērā Augstākās tiesas (AT) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas veiktās atziņas.

Tiesa konstatēja, ka Lembergs ir izdarījis noziedzīgus nodarījumus, kuri ir atzīstami par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Otrkārt, viņam ir piespriest brīvības atņemšanas sods, kas ir personas tiesību nozīmīgi ierobežojošs soda veids. Jansone uzsvēra, ka šādā veidā Lembergam tiek ierobežotas tiesības uz brīvu pārvietošanos, ierobežotas tiesības brīvi izvelēties nodarbošanos, proti, strādāt.

“Tas ir pamats uzskatam, ka visi šie apstākļi kopumā deva tiesai iespēju domāt par to, ka Lembergam var rasties no šī soda nodoms izvairīties. Tiesai ir pamats uzskatīt, ka Lembergs var izvairīties no sprieduma izpildes gan kontekstā ar to, ka viņš apzināti nepildīs pienākumu piedalīties procesā, gan izvairīšanos no sprieduma izpildīšanas būs saistāma arī ar citiem apstākļiem,” komentēja tiesnese.

Pirmās instances tiesa ir secinājusi, ka Lembergs ir apzināti vilcinājis tiesas procesu, tādējādi mēģinot izvairīties no kriminālatbildības, un soda. Savukārt šobrīd, tiesai atzīstot Lembergu par vainīgu, un nosakot brīvības atņemšanas sodu, ir pamats secināt, ka Lembergs turpinās apzināti vilcināt tiesas procesu, tādējādi izvairoties no noteiktā brīvības soda izciešanas.

Šāda secinājuma pamatojumā ir lietas materiālos esošie pierādījumi, kuri ir analizēti spriedumā un minētais pierāda, ka Lembergs pārkāpjot viņam piemērotā drošības līdzekļa liegumu pildīt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētaja amatu – faktiski to ir turpinājis darīt, aizbildinoties ar to, ka viņam nebija lieguma realizēt pašvaldības deputāta pienākumus, tādējādi tiesai nebija iespējas pārliecināties par to, vai Lemberga realizētās pilnvaras Ventspilī bija saistāmas ar viņam piemērotā drošības līdzekļa pārkāpšanu, vai tās tika realizētas citā veidā.

Saistība ar Lembergam piemērotā līdzekļa nodarbošanās aizlieguma izpildi tiesa ņem vēra arī Lemberga ietekmi uz Ventspils pilsētas pašvaldības amatpersonām, kas ir nodibināts un pierādīts ar tiesas izmeklēšanas gaitā pārbaudītajiem pierādījumiem.

Treškārt, tiesa ņēma vērā tiesas izmeklēšanas gaitā nodibinātos un pierādītos noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļus par to, kādā veidā Lembergs ir centies ietekmēt gan procesa virzītājus, gan lieciniekus. Lembergs tiesas procesā bija izteicis draudus, kā arī publiski veicis reputācijas graušanas kampaņas. Lietas materiāli satur pierādījumus par Lemberga organizētu mērķtiecīgu procesa virzītāja – prokurora izsekošanu, prettiesiski vācot par viņu informāciju – mēģinot panākt sev vēlamu kriminālprocesa virzību.

Šādas darbības Lembergam bija iespējams veikt, izmantojot viņa ietekmi uz atsevišķām amatpersonām tiesībsargājošās iestādes, tādās kā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts policijā un Valsts drošības dienestā.

Ievērojot iepriekš norādīto, tiesa uzskatīja, ka ir pamats Lembergam piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu, jo cita drošības līdzekļa esamība nevar nodrošināt, ka Lembergs netraucēs, vai neizvairīsies no sprieduma izpildīšanas.

Arī AT judikatūrā, ko tiesa ir vērtējusi, ir pausta atziņa par to, ka pasludinot saīsināto spriedumu saskaņa ar Kriminālprocesa normām un izraugoties drošības līdzekli – apcietinājumu, nav pamata uzskatīt, ka apsūdzētajam drošības līdzeklis – apcietinājums būtu piemērots nelikumīgi.

AT bija atzinusi, ka amatpersonu atzīstot par vainīgu sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā ir pamats drošības līdzekļa – apcietinājuma izraudzīšanai saskaņā ar Kriminālprocesa normām un ievērojot visus iepriekš minētos argumentus drošības līdzekļa izraudzīšanai, tiesa bija secinājusi, ka Lembergam apcietinājums ir piemērojams, jo tiesa ir atzinusi Lembergu par vainīgu piecu kukuļņemšanu izdarīšanā lielos apmēros un noziedzīgu līdzekļu legalizēšanā organizētā grupā.

Tiesas ieskatā apcietinājums nebija pretrunā ar ES tiesību normām.

Pilnais tiesas spriedums ir vairāk nekā 1900 lapaspušu garš, tāpēc to var pārsūdzēt 20 dienu laikā.

149 komentāri