Piemin simts gadus kopš Latvijas pirmās valdības izveides

2 komentāri

Latvijas simtgades gadā godinātas visas līdz šim darbojušās valdības. To skaits, summējot pirmskara laikā veidotās un pēc Atmodas, sniedzas vairākos desmitos.

Atjaunotās Latvijas valsts esošie un bijušie valdības locekļi savus priekšgājējus pieminēja Rīgas pilī. Arī šeit savulaik sēdes noturēja pirmās valdības. Lai arī laikmeta atšķirību dēļ daudz kas nav salīdzināms, vēsturnieku ieskatā, kopīgā mūsdienās netrūkst. Abos laikmetos valdības sāka darboties smagos ekonomiskos apstākļos, kas atspoguļojas pieņemtajos lēmumos.

Irina Zeibārte
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā

Ja pirmā valdība dala malku, atjaunotās Latvijas valdībai jārūpējas, lai būtu piešķirts benzīns. Tā ir realitāte, kamēr iedzīvotāji nav nodrošināti.

Atšķirībā no pirmskara Latvijas mūsdienās valsts drošību garantē atrašanās vairāku starptautisku institūciju paspārnē. Taču joprojām sāpīgi ir daudzi ar labklājību saistīti jautājumi.

2 komentāri