Nākotnē ministrijām vienā iepirkumā būs jāiepērk vismaz 50 datori

2 komentāri
Nākotnē ministrijām vienā iepirkumā būs jāiepērk vismaz 50 datori
LAURIS AIZUPIETIS, F64

Nākotnē ministrijām to resoru ietvaros būs jāorganizē vienoti datortehnikas iepirkumi un vienā iepirkumā jāiepērk ne mazāk kā 50 datori, paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts.

Par informācijas tehnoloģijām (IT) valsts pārvaldē atbildīgās ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu valdība plāno skatīt 7.janvāra sēdē.

VARAM norāda, ka saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras datiem par Elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 9.jūlijam divos resoros gada vidējais iepirkto datoru skaits pārsniedz 50, tāpēc izvēlēts zemākais datoru iegādes slieksnis – 50.

Taču ir paredzēti arī izņēmumi, kuros ministrijas un to padotības iestādes iepirkumus varēs veikt patstāvīgi un iepērkamās datortehnikas vienību skaits vienā standarta komplektācijā varēs būt mazāks par 50. Tostarp tās ir ārkārtas situācijas, kad finansējums datortehnikas iegādei tiek piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Tāpat izņēmums varēs būt situācijas, kurās nepieciešams nodrošināt specifiskas datortehnikas prasības iestāžu darbiniekiem, un gadījumi, kad finansējums ir piešķirts prioritāro pasākumu nodrošināšanai, kā arī situācijas, kad datortehnikas iegāde plānota ārvalstu instrumentu līdzfinansētā projektā.

Izņēmums būs arī gadījumi, kad četru mēnešu laikā nav sasniegts nepieciešamais vienību skaits, un gadījumi, ja ir konstatēts datortehnikas bojājums, kas nav savienojams ar datortehnikas izmantošanu turpmākam darbam, vai datortehnikas zādzība, un ja datortehnikas iegāde nepieciešama nodarbinātā darba nepārtrauktības nodrošināšanai.

Rīkojuma projekta “Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs” anotācijā teikts, ka datortehnikas iepirkumu valsts mērogā konsolidācijas nolūks ir risināt situāciju, kad ieguldījumi iestāžu IT infrastruktūrā ir sadrumstaloti un netiek izmantoti efektīvi.

Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz arī vienas darbstacijas politikas ieviešanu, nosakot, ka datortehnikas skaits iestādē nevar pārsniegt 1,1 stacionāro vai portatīvo datoru uz vienu nodarbināto. Konkrēts datums, kad jāsasniedz šis mērķis, nav noteikts.

Datortehnikas konsolidācija neattieksies uz Augstāko tiesu, prokuratūru, Satversmes tiesu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts prezidenta kanceleju, Tiesībsarga biroju un Valsts kanceleju, jo tajās jau tāpat aptuvenais iepērkamo datortehnikas vienību skaits varētu būt 50. Tāpat tā neattieksies uz datortehnikas nomu, jo to piemēro tad, ja datortehnika ir nepieciešama noteiktam laika periodam.

VARAM norāda, ka minētās izmaiņas ļautu standartizēt datorparkus, samazināt to apkalpošanas izmaksas, kā arī panākt izdevīgākus piegādātāju cenu nosacījumus, tādējādi ietaupot valsts budžeta līdzekļus.

Pieņemot, ka iestādes optimizēs datortehnikas iepirkumus, prognozējamais ietaupījums no datortehnikas iepirkumu konsolidācijas 2020.gadā veidos 63 761 eiro, un tikpat arī 2021.gadā, aprēķinājusi VARAM. Papildus attiecībā uz vienas darbstacijas politiku paredzamais ietaupījums 2020.gadā esot 748 895 eiro, un vēl tikpat arī varēšot ietaupīt 2021.gadā.

2 komentāri