Levits izsludina likuma izmaiņas par papildu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bez darba palikušajiem

2 komentāri
Levits izsludina likuma izmaiņas par papildu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bez darba palikušajiem
OKSANA DŽADANA, F64

Valsts prezidents izsludinājis četrus ar Covid-19 ārkārtas situāciju saistītus likumu grozījumus, tostarp izmaiņas, kas paredz papildu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bez darba palikušajiem, liecina paziņojumi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka Covid-19 izplatības laikā krīzes situācijas pabalsta saņēmējiem tiek piešķirti papildu 50 eiro par katru bērnu.

Likumā noteikts, ka ģimenei (vai personai), tajā skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam un kurai ir tiesības uz pašvaldības pabalstu krīzes situācijā, šī pabalsta apmērs būs jāpalielina par 50 eiro katram bērnam. Šīs izmaksas pašvaldībai 100% apmērā kompensēs valsts.

Tāpat šis likums papildināts ar normu, kas nosaka, ka pašvaldība neizmaksā vai samazina par attiecīgo daļu pabalstu krīzes situācijā par laikposmu, kad personai ir piešķirts dīkstāves pabalsts.

Tikmēr Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” noteikts, ka mikrouzņēmumu īpašniekiem, kuru uzņēmumam nav apgrozījuma un kuri līdztekus darbībai mikrouzņēmumā zaudējuši darba ņēmēja statusu kā algoti darbinieki, līdz šī gada 31.decembrim būs tiesības uz bezdarbnieka statusu un tiem paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem.

Tas pats attiecas uz pašnodarbinātajām personām, kuras negūst ienākumus no saimnieciskās darbības, izņemot personas, kas maksā patentmaksu. Izmaiņas attieksies arī uz pašnodarbinātajām personām, kuras tehnisku iemeslu dēļ nav oficiāli zaudējušas darba ņēmēja statusu.

Turklāt, ja iepriekš ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu nepieciešamajā apmērā, šādām personām būs tiesības saņemt arī bezdarbnieka pabalstu.

Likuma grozījumi arī paredz, ka līdz šā gada 31. decembrim būs iespēja saglabāt bezdarbnieka statusu īslaicīgu darbu veikšanai uz laiku līdz 120 dienām līdzšinējo 60 dienu vietā. Nezaudējot bezdarbnieka statusu, bezdarbnieki varēs iesaistīties īslaicīgos darbos līdz četriem mēnešiem, piemēram, sezonālajos darbos lauksaimniecībā, tādējādi nopelnot iztikas līdzekļus patēriņam un pamatvajadzību nodrošināšanai. Vienlaikus bezdarbnieki šajā laikā saglabās saikni ar darba tirgu un pēc tam bezdarbnieka statusā varēs turpināt saņemt citus atbalsta pakalpojumus Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Savukārt prezidenta izsludinātie grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā nosaka, ka Rīgas domes vēlēšanas notiek šā gada 29. augustā. Plānots, ka Centrālā vēlēšanu komisija šīs vēlēšanas izsludinās 7. jūlijā.

Visi Valsts prezidenta izsludinātie likumi stājas spēkā rīt, 18. aprīlī.

Aktuālākās ziņas, datus un faktus par Covid-19 izplatību Latvijā un pasaulē lasi ŠEIT!