Aktīvisti internetā joprojām popularizē aicinājumu krievu bērnus no Latvijas mācīt tālmācībā Krievijas mācību iestādēs

3 komentāri

Latvijas prokrieviskie aktīvisti, kas popularizē aicinājumu bērnus no Latvijas skolām mācīt tālmacībā Krievijas skolās, publicējuši kārtējo propagandas video. Tajā viņi pat lepojas ar Krievijas Izglītības ministrijas atbalstu.

Valsts drošības dienests (VDD) akcentē, ka šādas aktīvistu grupas ir vērtējamas kā riska kategorija, kas salīdzinoši vieglāk pakļaujas Latvijai naidīgu vēstījumu iedarbībai.

Aktīvistu lapa “Facebook” dubultojusi sekotāju skaitu, un kārtējā video izmanto mazus bērnus, lai reklamētu savas idejas, proti, aicina krievvalodīgo bērnu vecākiem pārtraukt atvašu mācības Latvijas skolās un turpināt tālmācībā Krievijā.

“Facebook” lapā publicēta vēstule, ko Tatjana Ždanoka saņēmusi no Krievijas Izglītības ministrijas. Vēstulē uzsvērts, ka Krievijas vēstniecība skolu absolventiem palīdzēs ar tehniskajiem jautājumiem eksāmenu kārtošanā. Uzsvērts, ka starp Latviju un Krieviju nav vienošanās par izglītības sertifikātu savstarpēju atzīšanu, bet pieminēti starptautiski dokumenti.

“Jāatceras, ka abas valstis parakstīja un ratificēja 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvenciju, atceļot prasību legalizēt ārvalstu oficiālos dokumentus. Saskaņā ar šīs konvencijas prasībām Krievijas Izglītības ministrija par nelielu samaksu piešķir Krievijā saņemtu izglītības sertifikātu – ielaminētu dokumentu. Pēc šīs procedūras vairumā pasaules valstu tiks atzīts Krievijas izglītības sertifikāts,” tā paziņojumā norādījusi Krievijas Izglītības un zinātnes ministrijas vadītāja Olga Vasiļeva.

VDD rakstveida atbildē TV3 Ziņām skaidro, ka ir informēts par iniciatīvu. Pašlaik VDD nesaskata nepieciešamību veikt pasākumus minētās diskusiju kopas bloķēšanai vai dzēšanai, kamēr grupa kalpo kā domubiedru ideju apmaiņas platforma un tās lietotāji neiesaistās prettiesisku darbību veikšanā.

“Vienlaikus jāatzīmē, ka šāda veida grupas ir vērtējamas kā riska kategorija, kas salīdzinoši vieglāk pakļaujamas Latvijai naidīgu vai valsti diskreditējošu vēstījumu iedarbībai. Tāpēc šāda veida grupas atrodas dienesta redzeslokā, tomēr sīkāk VDD darbības publiski komentēt nevaram, jo tā ir aizsargājama informācija,” norāda VDD.

Dienesta rīcībā esošā informācija neliecina par Krievijas Federācijas institūciju viennozīmīgu atbalstu šādai iniciatīvai. Tāpat VDD uzsver, ka arī starpvalstu vienošanās neparedz Latvijas un Krievijas Federācijas savstarpēju vidējās izglītības dokumentu pielīdzināšanu. Šāda pielīdzināšana VDD vērtējumā nebūtu iespējama arī tā iemesla dēļ, ka Krievijas Federācijas izglītības sistēma neatbilst Latvijas kā demokrātiskas valsts standartiem.