Policistus spēka pielietošanā mācīs pēc jaunas un starptautiski atzītas programmas

1 komentārs
Policistus spēka pielietošanā mācīs pēc jaunas un starptautiski atzītas programmas
Ilustratīvs foto. (Foto: Vladislavs Proškins, f64)

Latvijā policistus spēka pielietošanā mācīs pēc jaunas un starptautiski atzītas programmas, informēja Valsts policijas koledžā.

Koledžā norāda, ka nereti policistiem savā darbā, atvairot uzbrukumus vai aizturot likumpārkāpējus, ir jāpielieto fiziskais spēks vai speciālie līdzekļi. Tas jānodrošina saskaņā ar likumības, nepieciešamības un samērīguma principiem. Par šī jautājuma svarīgumu liecina arī pēdējo gadu Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse.

VP koledža kopā ar partneriem – Lietuvas Policijas skolu, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju un Polijas Policijas skolu – 2016.gadā sāka stratēģiskās partnerības projektu, kura mērķis bija izveidot vienotu mācību modeli par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu policijas darbā un profesionālajās policistu mācībās.

Projekta ideja ir radusies pēc secinājuma, ka policijas kadetus un policistus visās projekta dalībvalstīs māca pēc nacionālajā līmenī atzītām izglītības programmām, tomēr treneri bieži nespēj atbildēt uz jautājumiem par to, kāds cīņas veids ir mācību īstenošanas pamatā, pēc kādiem standartiem vai prasībām tiek nodrošināts mācību saturs un tamlīdzīgi. Tāpat secināts, ka atsevišķi mācību īstenošanas veidi jāpilnveido atbilstoši mūsdienu prasībām, lai gadījumos, kad policists, atvairot uzbrukumu vai aizturot likumpārkāpēju, ir spiests pielietot fizisko spēku vai speciālos līdzekļus, tas būtu samērīgs un atbilstošs.

Projekta “Baltijas jūras reģiona valstu policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” īstenošanas laikā kompetenti eksperti savstarpējā darba rezultātā ir nodrošinājuši vairākkārtējas starptautiskas policistu un kadetu treniņus.

Atbilstoši starptautiskām mācībām, daloties pieredzē ar katras partnervalsts labo praksi policistu apmācībā, ir sagatavots jauns, starptautiski vienots un atzīts mācību modelis, kura īstenošanas pamatā ir mūsdienīga un saturiski daudzpusīga trīs līmeņu fiziskās sagatavotības un kompetences izglītības programma, mācību metodika, rokasgrāmata, digitālie mācību uzskates materiāli un video īsfilmas.

Jaunais policistu apmācības modelis turpmākajiem mācību īstenotājiem ļaus sagatavot policistus profesionālajam dienestam kvalitatīvāk, turklāt projekta īstenotāji ir apņēmušies jauno mācību modeli integrēt arī savās formālajās izglītības programmās, kas nodrošinās iespējami standartizētu policistu apmācību starptautiskā līmenī, uzskata koledža.

Projekts kopumā ilga divus gadus un noslēgsies ar projekta noslēguma konferenci augustā. Kopumā projekta laikā mācībās un starptautiskajās projekta sanāksmēs piedalījās 24 izglītības iestāžu kadeti, 16 eksperti un 8 projekta vadības pārstāvji no četrām partnervalstīm.

1 komentārs