Pie Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas uziets rets atradums – Teitoņu krustakmens

3 komentāri

Tukumā pirms nepilnām divām nedēļām atrasts Teitoņu krustakmens. Akmens ar krusta gravējumu papildina reto krustakmeņu kolekciju Latvijā. Tas atrasts pie Luterāņu baznīcas durvīm pašā Tukuma centrā. Arheologu sākotnējie aprēķini liecina, ka krustakmens ir vismaz 500 gadu sens.

Senais krustakmens atrasts pie Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas ieejas. Baznīcas draudzes tagadējais mācītājs Mārcis Zeifers ar lielu interesi sekoja līdzi pie baznīcas notiekošajiem izrakumiem.

Mācītājs rāda, kurā vietā un kā tieši atradās krustakmens. Krustu atrada strādnieki, kuri veic senās baznīcas remontu. “Tas vēstures zinātnē un arheoloģijā tiek saukts par krustakmeni.”

Latvijas Universitātes Vēstures institūta pētnieks un arī arheoloģisko darbu pie Tukuma baznīcas vadītājs Rūdolfs Brūzis izrakumus pie Tukuma luterāņu baznīcas sāka septembrī. Arheologs norāda, ka atrastais krustakmens ir spieķu jeb teitoņu stila krustakmens. Tāds krusts bijis modē 16. gadsimtā.

“Tas ir vienkārši attiecīgā laikmeta stils, tāpat kā šodien ģērbjam spilgtas drēbes, bet rīt tumšas drēbes, to nosaka “trends” jeb mode,” saka Latvijas Universitātes Vēstures institūta pētnieks Rūdolfs Brūzis.

Vēl pirms krustakmens tranšejā ap baznīcas pamatiem tika atklāti vēl dažādi interesanti atradumi. Vairāk arheologus pārsteidza ne tas, ko viņi atrada, bet gan tas, cik daudz bija atrasto priekšmetu: “Netipiski daudz monētu, netipiski daudz rotas lietu, pārstāvētas ir saktas, riņķsaktas, stūru saktas arī nedaudz pakavsaktas. Visai daudz nažu arī sieviešu vainagu detaļas, trapecveida piekariņu daudz.”

Daudzi naži un arī retāk dunči liecinot par lielu skaitu brīvpilsoņu, kuriem nazis pie sāniem nozīmēja teju vīzu ceļošanai. Vēl arī vēsturnieki pieļauj, ka daudzi pie baznīcas apglabātie bijuši latviešu izcelsmes.

“Protams, mēs atdosim atpakaļ zemei šos pīšļus.” Mārcis Zeifers draudzes mācītājs norāda, ka nākamā gada janvārī notiks atrasto mirstīgo atlieku pārapbedīšana. Kā arī būs aizraujoša lekcija par baznīcas apkārtnē atrastajām liecībām.

Savukārt arheologi baznīcas apkārtnē atrastos atradumus līdz tam vedīs uz Rīgu, lai tos attīrītu un precīzi aprakstītu. “Tiem neskartajiem apbedījumiem tiks veikts tāds datējums.”

Neskarti tika atrasti trīs apbedījumi, ar C-14 metodi tiks noteikts to precīzs vecums. Pārējiem apbedījumiem lielā mērā vecums tiek noteikts pēc apkārtnē atrastajām monētām. Visi šie atradumi ir ļoti “svaigi”, un vēstures institūta speciālistiem ir vēl daudz darba priekšā, lai precīzi datētu klasificētu visus daudzos atradumus pie senās baznīcas Tukumā.

3 komentāri