Pētījums: Uzlabojušās Latvijas skolēnu zināšanas matemātikā, bet pasliktinājusies lasītprasme

0 Komentāru

Publiskoti jaunākie starptautiska pētījuma rezultāti par dažādām skolēnu prasmēm. Un tie rāda, ka Latvijas skolēniem matemātikas zināšanas ir labākas nekā OECD dalībvalstu vienaudžiem, savukārt lasītprasme ir zemāka un ar tendenci pasliktināties.

Kopumā mūsu jauniešu zināšanas vērtējamas kā vidēji labas. Tikmēr Igaunijas skolēnu rezultāti Eiropā ir pārliecinoši labākie.

Pētījumu veic reizi trīs gados, un tajā piedalās OECD valstis un organizācijas partnervalstis. Mērķa grupa ir 15 gadus veci jaunieši. Šajā vecumā var vērtēt, ko viņi ir iemācījušies pamatskolā.

Latvijas skolēni pētījumā allaž parādījuši vidēji labus rezultātus, un tā ir arī šoreiz. Matemātikā šogad uzrādīts 21. labākais rezultāts. Šajā mācību priekšmetā mūsu piecpadsmitgadniekiem zināšanas ir augstākas par OECD dalībvalstu vidējo līmeni, tomēr novērotas arī negatīvas tendences.

Nedaudz pasliktinājies skolēnu sniegums lasītprasmē. 80 valstu konkurencē Latvija ar citām valstīm dala 28. līdz 35. vietu, tādējādi ierindojoties zem vidējā līmeņa. Ievērojami čaklākas lasītājas ir meitenes. Latvijā aizvien sarūk skolēnu skaits, kas lasa savam priekam.

Izcilu sniegumu pētījumā parādījuši Igaunijas skolēni – Eiropas valstu vidū viņiem ir labākie rezultāti. Izglītības ministre Ilga Šuplinska cer, ka latviešu prasmēs korekcijas viesīs jaunie izglītības standarti. “Ne jau sacensība – latvieši vai igauņi ir priekšā – ir noteicošā. Droši vien ir Latvijas skolēna labsajūta, un šajā rādītājā mēs īsti neatpaliekam no igauņiem. Ja patiešām kompetenču pieejā paredzētais tiks īstenots, skolotāji sajutīs šo gatavību, vecāks būs līdzatbildīgs, tad jāpieaug ir bērna motivācijai. Ja tā pieaug, pieaug arī rezultāti.”

Pētījumā apkopoti arī skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs, kas Latvijas jauniešiem atbilst EOCD valstu vidējam līmenim.

No pētījumā iekļautajām valstīm visās kategorijās līderos izvirzījušies Ķīnas skolēni.

0 Komentāru