Pētījums: Latvijas iedzīvotāji kopumā savu laimes izjūtu novērtējuši salīdzinoši augstu

10 komentāri
Pētījums: Latvijas iedzīvotāji kopumā savu laimes izjūtu novērtējuši salīdzinoši augstu
ANDRIS JERMUTS

Latvijas iedzīvotāji kopumā savu laimes izjūtu novērtējuši salīdzinoši augstu, laimes indeksam sasniedzot 70 no 100 punktiem, noskaidrots starptautiskā pētījumā “Laimes indekss”, ko astoņās valstīs veicis mājokļu attīstītājs “Bonava” un pētījumu aģentūra “Cliente”.

Arī pārējās Ziemeļeiropas valstīs iedzīvotāji personisko laimes izjūtu vērtē līdzīgi kā Latvijas iedzīvotāji. Augstākais laimes rādītājs ir Somijai – 74 punkti, seko Dānija ar 73 punktiem, Zviedrija ar 71 punktu, Igaunija ar 70 punktiem un Norvēģija ar 68 punktiem. Vācijā un Sanktpēterburgā, Krievijā, iedzīvotājiem ir nedaudz zemāks laimes izjūtas novērtējums – 66 no 100 punktiem.

Lielākā daļa jeb 23% Latvijas iedzīvotāju par būtiskāko laimes avotu uzskata emocionālo labsajūtu. To kā nozīmīgāko laimes avotu atzīmējuši iedzīvotāji arī citur Eiropā, proti, Dānijā – 42% iedzīvotāju, Somijā – 37%, Norvēģijā – 30%, Sanktpēterburgā, Krievijā – 22% un Igaunijā – 20%.

Savukārt Vācijā un Igaunijā iedzīvotāji (attiecīgi 20% un 18%) šo faktoru definējuši kā otru svarīgāko laimes sajūtu veicināšanā. Pavisam savādāk domā Zviedrijas iedzīvotāji – viņu vērtējumā emocionālā labsajūta nav laimes avots.

Ekonomisko situāciju Latvijas iedzīvotāji (20%) ir minējuši kā otro nozīmīgāko laimes avotu, seko dzīvesvietas apkaime (19%), mājas (13%), ģimene (11%), veselība (9%), draugi (2%), darba un privātās dzīves līdzsvars (2%).

Dānijā ekonomiskā situācija nav iedzīvotāju laimes avots, līdzīgās domās ir arī iedzīvotāji Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā, kur ekonomiskās situācijas ietekme uz laimi tiek vērtēta vien 5-8% apmērā. Zviedrijā galvenais laimes avots ir ģimene (31%), bet Vācijā – veselība (20%).

Visas valstis augstu novērtējušas mājas un dzīvesvietas apkaimes nozīmi laimes izjūtā. Dzīvesvietas apkaimei lielākā ietekme uz laimes izjūtu ir tieši Latvijā (19%), nozīmīgs laimes avots tas ir arī Igaunijai (15%), Vācijai un Dānijai (14% katrai). Savukārt mājām lielākā ietekme uz iedzīvotāju laimi ir Norvēģijā (19%), kam seko Latvija (13%).

Lai būtu laimīgi savā dzīvesvietā, kā būtiskāko Latvijas iedzīvotāji norādījuši drošību (88%), veikalu tuvumu (81%), sabiedriskā transporta pieejamību (78%), apzaļumotu teritoriju tuvumu (78%), kā arī labas attiecības ar kaimiņiem (72%).

“Bonava” pētījums “Laimes indekss” šogad veikts astoņās valstīs – Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Krievijā (Sanktpēterburgā), Igaunijā un Latvijā. Kopumā tika aptaujāti 8582 cilvēki (aptuveni 1000 katrā valstī).
10 komentāri