Pasaules Banka: Latvijas izglītības sistēma nepiedāvā motivāciju tiekties uz rezultātu

Pievienot komentāru
Pasaules Banka: Latvijas izglītības sistēma nepiedāvā motivāciju tiekties uz rezultātu
FOTO: LETA

Trešdien, 24.septembrī, Latvijas Republikas Izglītības ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā konferencē Pasaules Banka prezentēja gala ziņojumu “Augstākās izglītības finansēšana Latvijā”. Tajā banka ierosina Latvijā veidot jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli, kas vairāk vērsts uz izglītības iestāžu darba rezultātu.

Šis Pasaules Bankas ziņojums ir noslēdzošais no trim ziņojumiem, ko Pasaules Banka izstrādājusi laika posmā no 2013.gada decembra līdz 2014.gada septembrim Apmaksājamo Konsultatīvo pakalpojumu par augstākās izglītības finansējumu ietvaros.

Projekta pirmajā ziņojumā analizētas augstākās izglītības pašreizējās finansēšanas sistēmas Latvijā stiprās un vājās puses, salīdzinot ar pasaules labo praksi.

Otrajā ziņojumā pētīts, kā pašreizējais finansēšanas modelis atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas definētajiem nozares politikas mērķiem.

Šodien prezentētais trešais ziņojums iezīmē potenciālos risinājumus, balstoties uz iepriekšējos ziņojumos definēto situāciju.

“Augstākā izglītība kā būtisks nacionālās ekonomikas konkurētspējas virzītājspēks ieņem arvien lielāku nozīmi daudzu valstu iekšpolitiskajā dienaskārtībā. Galvenais šī projekta mērķis ir piedāvāt starptautisku ekspertu zināšanas un citu valstu un reģionu pieredzi, lai rastu efektīvu risinājumu, kā padarīt Latvijas augstākās izglītības sistēmu vairāk orientētu uz rezultātu,” saka Marina Vesa, Pasaules Bankas vadītāja Polijā un Baltijas valstīs.

Ziņojumi atklāj, ka Latvijas izglītības sistēmai piešķirtais finansējums līdz šim bijis lielā mērā nepietiekams, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, kā arī neatbilstošs Latvijas valdības izvirzītajiem mērķiem. Turklāt atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm, Latvijas izglītības sistēma nepiedāvā būtisku motivāciju tiekties uz labāku rezultātu.

Esošais finansēšanas modelis lielā mērā ir uz ieguldījumiem balstīts “viena pīlāra” modelis, kas nenodrošina nepieciešamo līdzsvaru starp stabilitāti, snieguma kvalitāti un orientāciju uz inovācijām.

Piedāvātajā modelī stabils finansējums ir apvienots ar uz rezultātiem orientētu komponenti, izmantojot formulu, kurā ietverti rezultatīvie rādītāji, kā arī uz inovācijām vērstu komponenti. Uz rezultātiem orientētā komponente nodrošina atalgojumu par jau sasniegtajiem rezultātiem, savukārt uz inovācijām orientētā komponente sniedz finansiālu atbalstu nākotnei izvirzīto mērķu sasniegšanai, par kuriem konkrētās augstskolas un Izglītības ministrija ir vienojušās.