Par sēžu apmeklēšanu prokuratūras darbinieki saņēmuši 18 000 eiro gadā – VK pārsteidz neizprotamie tēriņi

11 komentāri
Par sēžu apmeklēšanu prokuratūras darbinieki saņēmuši 18 000 eiro gadā – VK pārsteidz neizprotamie tēriņi
OKSANA DŽADANA/F64

Valsts kontrole šodien publicēja ministriju un centrālo valsts iestāžu finanšu revīzijas.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa informēja par finanšu revīzijās sniegtajiem atzinumiem un galvenajiem secinājumiem. Vairākas valsts iestādes neizprotami tērējot naudu.

Lielāko pārsteigumu sagādājusi prokuratūra, kas maksā darbiniekiem par sēžu apmeklēšanu un par šiem apmeklējumiem prokuratūras darbinieki saņēmuši 18 000 eiro gadā.

Foto: JĀNIS ZVĒRS, TV3 ZIŅAS

Tāpat uzmanību piesaistījis fakts, ka Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumiem paredzētie valsts budžeta līdzekļi izlietoti citiem, ar objekta likvidāciju nesaistītiem pasākumiem. Neatkarīgi no tā, ka Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumus bija plānots sākt jau 2015. gadā un pabeigt piecu gadu laikā, uzdevums joprojām nav izpildīts, tādējādi pieaugot vides radioaktīvā piesārņojuma risks.

Īpašu uzmanību, vērtējot atbilstības jautājumus, Valsts kontrole ir pievērsusi valsts attīstībai svarīgo – prioritāro pasākumu finansēšanai. Vērtēta finansējuma izlietojuma atbilstība mērķiem, tiesību aktiem un tas, vai ar izlietotajiem līdzekļiem sasniegti iepriekš noteiktie rezultāti. Tāpat uzmanība tika pievērsta vienotās atlīdzības sistēmas jautājumiem.

Plašāk par Valsts kontroles secinājumiem TV3 Ziņās plkst. 19.00!