Par neatkarības atjaunošanu balsojušie deputāti pauž atbalstu Levitam

16 komentāri
Par neatkarības atjaunošanu balsojušie deputāti pauž atbalstu Levitam
OKSANA DŽADANA, F64

Augstākās Padomes (AP) bijušie deputāti, kuri balsojuši par Latvijas neatkarības atjaunošanu, nosūtījuši vēstuli visiem Saeimas deputātiem, aicinot Valsts prezidenta amatā ievēlēt Egilu Levitu.

Viņi uzsver, ka Levits ”vairāk nekā 30 gadu garumā sevi apliecinājis kā patiesu Latvijas patriotu, erudītu juristu un zinātnieku”.

Daļa no vēstulē minētā teksta:

Levitam bija ievērojama loma Latvijas neatkarības atjaunošanā. Vēl pirms Atmodas viņš savos darbos argumentēti pamatoja, ka latvieši kā nācija pat pēc ilgajiem okupācijas gadiem nav zaudējuši tiesības uz savu valsti, kuru viņi nodibināja 1918. gadā. Vadoties no E. Levita koncepcijas, tika izstrādāta Neatkarības atjaunošanas deklarācija. Lielu darbu E. Levits ieguldīja, lai pierādītu 1922. gada Satversmes atjaunošanas nepieciešamību un to, ka Latvijas pilsoņi un viņu pēcteči saglabā savu 1918. gadā nodibinātās Latvijas valsts pilsonību, bet pārējiem, apliecinot savu lojalitāti Latvijai, tā būtu iegūstama tikai likumā noteiktajā kārtībā.

AP deputāti atgādina, ka Levits ir bijis tieslietu ministrs, kā arī Latvijas vēstnieks vairākās valstīs. Būdams Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis, vienlaikus viņš aktīvi darbojies, lai stiprinātu tiesiskumu un demokrātiju Latvijā. Levits arī piedalījies cilvēka pamattiesību nostiprināšanā Satversmē, kā arī izstrādājis Satversmes ievada projektu.

”Cienījamās deputātes un godājamie deputāti, šodien, būtisku globālo pārmaiņu priekšvakarā jūsu pienākums ir sekmēt Latvijas kā nacionālas valsts neatkarības saglabāšanu, demokrātijas, tiesiskuma, latviešu valodas un kultūras stiprināšanu. Latvijai ir nepieciešams Valsts prezidents, kas spēj saskatīt un risināt gan mūsu valsts iekšējās problēmas, gan arī godam pārstāvēt Latviju starptautiskajās attiecībās,” teikts vēstules noslēgumā.

To parakstījuši 76 bijušie deputāti.