Komentāri
Noraksta Daugavas loku veco skatu torni; būvēs jaunu
Foto: monety.banknoty.pl

Daugavpils novada domes sēdē pašvaldības deputāti pieņēmuši lēmumu par vecā Daugavas loku skatu torņa Vasargelišķos norakstīšanu, ziņo vietējā pašvaldībā.

Vasargelišķu 18 metrus augstais skatu tornis, kas atradās Daugavpils novada Naujenes pagastā, ilgāku laiku bija slēgts apmeklētājiem, jo tā konstrukcijas bija novecojušas un nedrošas. Tādēļ tika pieņemts lēmums par tā nojaukšanu un jauna 20 metrus augsta torņa būvniecību, no kura dabas mīļotāji atkal varēs aplūkot gleznainos Daugavas lokus un citas ainavas.

Dabas parkā Daugavas loki sākta divu jaunu skatu torņu būvniecība. Viens no tiem atradīsies Vasargelišķos un būs 20 metrus augsts, apmeklētāji no torņa varēs redzēt divus Daugavas upes lokus – Rozališķu un Sandarišķu. Savukārt otrs skatu tornis atradīsies otrā Daugavas pusē – Lazdukalnā.

Šogad dabas parkā tiks atjaunota arī Dinaburgas taka ar kāpnēm, tiltiņiem, kā arī tiks izveidota trīs metrus augsta skatu platforma ar skatu uz Dinaburgas pils pilsdrupām un pils maketu. Tāpat parka teritorijā tiks uzstādīti 13 informatīvie stendi, 30 robežzīmes, norādes zīmes, kā arī veikti vairāki citi darbi.

Dienvidlatgalē dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošanas darbi norisināsies arī dabas parkos Sauka, Kuja un Dvietes paliene, Teiču dabas rezervātā un Rāznas Nacionālajā parkā.

Darbus minētajos objektos iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikt SIA VJM. To kopējās izmaksas – 313 093 eiro.

Darbi norit ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) atbalstu. Šogad ar fonda atbalstu dabas tūrisma infrastruktūras izbūve un atjaunošana tiks turpināta arī Ziemeļlatgalē, Dienvidvidzemē un Ziemeļvidzemē, Dienvidkurzemē, kā arī Pierīgas reģionā.

Dabas tūrisma objektos tiks labiekārtotas takas, izbūvēti stāvlaukumi un pievedceļi, laipas, kāpnes, ierīkotas nodarbību vietas, tualetes, uzstādītas atkritumu urnas un veikti citi “Natura 2000” teritoriju infrastruktūras uzlabošanas darbi.

Lasi vēl