No šodienas bankas pārbaudīs klientu saistību ar politiski nozīmīgām personām

0 Komentāru
No šodienas bankas pārbaudīs klientu saistību ar politiski nozīmīgām personām
FOTO: Flickr

No 1. jūnija Latvijā bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji pirms darījuma attiecību uzsākšanas ar jauniem klientiem noskaidros, vai klients ir Latvijas politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai cieši saistīts ar politiski nozīmīgu personu.

Gadījumos, ja potenciālais jaunais klients būs politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona, bankas veiks klienta padziļinātu izpēti, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) prasības, kuru mērķis ir mazināt koruptīvos darījumos iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas.

Šā gada sākumā tika pieņemti grozījumi NILLTFN likumā, nosakot izmaiņas politiski nozīmīgu personu definīcijā – šajā lokā ir plaša Latvijas augstāko valsts un pašvaldību institūciju vadība, viņu radinieki un saistītas personas.

Banku un arī citu finanšu pakalpojumu sniedzēju uzdevums ir veikt klientu izpēti, identificēt starp klientiem politiski nozīmīgās personas un veikt šo personu finanšu līdzekļu un darījumu padziļinātu kontroli.

Attiecībā uz jauniem klientiem jaunās prasības stājās spēkā no šī gada 1. jūnija, attiecībā uz esošajiem klientiem – no 1. decembra.

Tā kā likuma pieņemšanas gaitā netika atbalstīts banku nozares piedāvājums veidot vienotu sarakstu ar Latvijas politiski nozīmīgajām personām, to ģimenes locekļiem un cieši saistītajām personām, bankām individuāli ir jāanketē klienti, lai noskaidrotu vai klients ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona.

Bankas aicina, klientus godprātīgi sniegt informāciju par savu politiski nozīmīgas personas, ģimenes locekļa vai cieši saistītas personas statusu.

Klientu padziļinātas izpētes nosacījumi paredz, ka bankām, uzsākot darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļiem un cieši saistītajām personām, ir jāsaņem valdes vai valdes īpaši pilnvarota valdes locekļa piekrišana. Tāpat bankai ir jāveic pasākumus, lai noteiktu klienta līdzekļu izcelsmi un labklājības izcelsmi, kā arī pastāvīgi jāuzrauga klienta veiktos darījumus.

Tā kā bankas ir finanšu pakalpojumu sniedzēji, tās rūpīgi gatavojas, lai padarītu likuma prasību pildīšanu klientiem maksimāli vienkāršu un ērtu – izveidotu saprotamu un ērtu anketu, nodrošinātu nepieciešamo atbalstu.
0 Komentāru