Neatkarīgi no denacionalizēto namu īrnieku protesta valdība atbalsta jauno īres līgumu likumprojektu

Pievienot komentāru
Neatkarīgi no denacionalizēto namu īrnieku protesta valdība atbalsta jauno īres līgumu likumprojektu
FOTO: Jānis Zvērs

Denacionalizēto namu īrnieku pikets pie valdības pulcē aptuveni 50 aktīvistus.

Vairums sanākušo ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuri rokās tur dažādus plakātus, kas vēsta, piemēram, “Viens likums, viena taisnība”, “Denacionalizācijas upuri”, “Arvils Ašeradens, parakstot īres-tirgus likumu, diskriminē denacionalizēto namu īrnieku tiesības”.

Piketētāji lūdz valdību neatbalstīt likumu izstrādātajā redakcijā un nevirzīt to uz Saeimu. Piketa laikā tika skandēts sauklis “kompensāciju”. Denacionalizēto namu īrnieki ar piketu vēlas paust viedokli par jauno Dzīvojamo telpu īres likumprojektu, kuru šodien izskata valdībā.

Neatkarīgi no protesta valdība ceturtdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto jauno Dzīvojamo telpu īres likumprojektu.

EM uzsvēra, ka tas būs jauns regulējums dzīvojamo telpu īres tirgū un sekmēs kvalitatīvu un pieejamāku īres dzīvokļu izveidi, piedāvās jaunu risinājumu līdzšinējiem garajiem tiesvedību procesiem, kā arī veicinās investīcijas īres namu sektorā.

Ēnu ekonomikas mazināšanai jaunajā likumprojektā paredzēta visu īres līgumu reģistrācija zemesgrāmatā, tādējādi nodrošinot publiski pieejamu un ticamu informāciju par noslēgtajiem darījumiem, kas pasargās gan īrniekus, gan nekustamā īpašuma jaunos ieguvējus. Īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā būs bez maksas, līdz ar to neradot papildu izmaksas izīrētājam un īrniekam. Vienlaikus īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā ļaus izskaust fiktīvos īres līgumus, kā arī pasargāt godprātīgos īrniekus izīrētāja maiņas gadījumā, uzskata EM.

Ņemot vērā jaunā regulējuma būtiskās atšķirības no šobrīd spēkā esošā likuma, likumprojektā paredzēts pārejas regulējums. Attiecīgi, īres līgumi, kuri tika noslēgti pirms jaunā likuma spēkā stāšanās brīdim, būs jāieraksta zemesgrāmatā piecu gadu laikā no likuma spēkā stāšanās.

Savukārt divu gadu laikā pēc likuma spēkā stāšanās izīrētājam un īrniekam, kurš dzīvojamo telpu šobrīd lieto, pamatojoties uz iepriekšējā izīrētāja noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, jānoslēdz jauns īres līgums (piemēram, denacionalizētā nama īrnieks, ja dzīvojamā telpa tiek lietota, pamatojoties uz padomju laikā noslēgto īres līgumu). Savukārt, ja vienošanos neizdosies panākt, ar attiecīgu prasību varēs vērsties tiesā, kura pēc situācijas objektīvas analīzes noteiks gan īres līguma termiņu, kas nevarēs pārsniegt 10 gadus, gan arī īres maksu.

Papildus jaunajam likumprojektam valdībā atbalstīja arī grozījumus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas paredz izmaksāt 3,5 miljonus eiro atbrīvošanas pabalstos denacionalizēto namu īrniekiem.