NEPLP piedāvā tai noteikt plašākas tiesības ierobežot programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā

Pievienot komentāru
NEPLP piedāvā tai noteikt plašākas tiesības ierobežot programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā
JĀNIS SALIŅŠ, F64

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir vērsusies Saeimā ar lūgumu steidzamības kārtībā izskatīt priekšlikumus grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas noteiktu tai plašākas tiesības ierobežot programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā.

Kā aģentūru LETA informēja padomē, iesniegtie labojumi paredz mainīt kārtību, kāda NEPLP var atkāpties no izcelsmes valsts principa un ierobežot programmu retranslāciju un izplatīšanu Latvijas teritorijā, ja konstatējami programmu veidošanas ierobežojumi. Atbilstoši priekšlikumiem, NEPLP būtu tiesības vērsties pret programmām, ja tajās būs konstatēts kāds no pārkāpumiem tālāk minētajās aizliegumu “grupās”.

Pret programmām varētu vērsties, ja tajās būs mudinājums uz vardarbību vai naida kurināšanu, vai arī būs konstatēta diskriminācija pret kādu personu vai personu grupu dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās piederības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai jebkuru citu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas vai Eiropas Cilvēktiesību konvencijas konkrētās normās minēto motīvu dēļ.

Tāpat NEPLP varētu rīkoties, ja pārraidītajās programmās būtu izskanējis aicinājums, kas apdraud sabiedrisko drošību, tostarp valsts drošības un aizsardzības nodrošināšanu, vai rada nopietnu un būtisku tās apdraudējuma risku, saistībā ar publisku provokāciju izdarīt teroristu nodarījumu Eiropas Savienības direktīvas izpratnē un saistībā ar saturu, kas apdraud sabiedrības veselību vai radītu nopietnus un smagus tās apdraudējuma riskus.

Atsevišķos no minētajiem gadījumiem NEPLP varot rīkoties jau pašlaik, bet esot nepieciešama arī attiecīgo normu precizēšana.

NEPLP priekšsēdētājas vietnieks un atbildīgais par informatīvās telpas aizsardzības jautājumu pārraudzību Ivars Āboliņš uzsvēris, ka šo drošības jautājumu integrēšana Latvijas likumdošanā esot īpaši būtiska, jo līdz šim NEPLP juridiskās iespējas ne vienmēr esot ļāvušas efektīvi reaģēt uz Latvijas informatīvās telpas apdraudējumu.

“Eiropas direktīvā noteiktais ir jāievieš Latvijā nekavējoties, jo NEPLP ir jābūt maksimāli plašam instrumentu lokam, lai reaģētu uz pārkāpumiem Latvijas informatīvajā telpā,” paziņojis Āboliņš.

Latvijā regulāri tiek akcentēta nepieciešamība nodrošināt informatīvās telpas drošību. Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda (AP) iepriekš norādījusi, ka ir būtiski, lai šie jautājumi Latvijā tiktu pārraudzīti koordinēti. Viņa pozitīvi novērtēja, ka valdības rīcības plāns paredz ar nākamo gadu izveidot centralizētu valsts stratēģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koordinācijas mehānismu, ko paredzēts izveidot Valsts kancelejas paspārnē.

Politiķi līdz šim nereti NEPLP ir veltījuši kritiku par to, ka padome nepietiekami rīkojoties, lai sargātu Latvijas informatīvās telpas drošību pret propagandas vēstījumiem no Krievijas.