Nelegālas 4×4 autosacīkstes iznīcina Ances dabas liegumu; DAP vērsīsies policijā

4 komentāri
Nelegālas 4×4 autosacīkstes iznīcina Ances dabas liegumu; DAP vērsīsies policijā
Foto: Vilnis Skuja

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) plāno vērsties Valsts policijā, lūdzot sākt kriminālprocesu par nesaskaņotām bezceļu autosacensībām dabas liegumā ”Ances purvi un meži”.

Nesankcionētā pasākuma rezultātā esot iznīcināti vērtīgi Eiropas Savienības nozīmes biotopi, uzsver DAP.

Aizvadītajā nedēļas nogalē DAP inspektori dabas lieguma “Ances purvi un meži” teritorijā konstatēja nesaskaņotas un neatļautas sacensības ar apvidus automašīnām, kuru laikā spēkrati brauca ārpus meža ceļiem – pa pelēko kāpu biotopu, kurā atrodas vairākas aizsargājamu dzīvnieku, tostarp smilšu krupja un smilšu čipstes atradnes, kā arī aizsargājamo augu atradnes.

Pārvaldes vides inspektors, ierodoties notikuma vietā, pieprasīja pasākumu pārtraukt, noskaidroja organizatoru, fiksēja automašīnu numurus un sacensību “leģendas” jeb norādes, kur to dalībniekiem jābrauc.

Vēlāk, apsekojot notikuma vietu, eksperti konstatēja, ka automašīnas lielā platībā ir iznīcinājušas kāpu trauslo zemsedzi, bojājušas kokus un augu atradnes. Vairākās vietās šķērsota Irbes upe, bojājot tās krastus.

Dabas lieguma ”Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi aizliedz publisku pasākumu, tostarp sporta un piedzīvojumu sacensību rīkošanu teritorijā laika posmā no 1. marta līdz 1. augustam bez DAP rakstveida atļaujas, savukārt ātrumsacensības, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus šajā teritorijā rīkot nedrīkst vispār.

”Katram pasākuma veidam ir savs laiks un vieta un tā organizatoram, rīkojot pasākumu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ir jāiepazīstas, kas atļauts un aizliegts konkrētajā vietā, un neskaidrību gadījumā Dabas aizsardzības pārvalde vienmēr ir gatava konsultēt un palīdzēt ar padomu. Ir jāsaprot, ka ikviena pasākuma organizators uzņemas atbildību par tā norisi un īpaši dalībniekiem, kuri labticīgi paļaujas uz rīkotāju. Turklāt apvidus auto sacensības vērtējamas kā augsta riska pasākums aizsargājamiem sugām un biotopiem, tādēļ to norises vieta un laiks jāizvērtē īpaši rūpīgi,” pauž DAP Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāja Dace Sāmīte.

DAP, rūpējoties par Latvijas dabas vērtību saglabāšanu, ievēro principu ”konsultē vispirms” un lielākoties nelielu un pirmo reizi pieļautu pārkāpumu gadījumā iedzīvotājus informē par aizliegumu dažādām darbībām. Taču, ņemot vērā, ka šoreiz kaitējums ir nodarīts būtisks, turklāt sacensību rīkotājs ar dabai nedraudzīgu rīcību izcēlies jau vairākkārt, DAP Kurzemes reģionālā administrācija gatavo dokumentus kriminālprocesa uzsākšanai pēc Krimināllikuma 114. panta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana”.

4 komentāri