Komentāri

Pirms nepilna gada Nekā personīga vēstīja, ka ar viltota testamenta palīdzību izkrāpts dzīvoklis Rīgā. Īpašums nebūtu nonācis blēžu rokās, ja notārs nebūtu viltoto testamentu apliecinājis kā īstu. Visas notāru kļūdas ir apdrošinātas par iespaidīgām summām. Taču ne visos gadījumos apdrošināšana strādā. Lai saņemtu materiālos zaudējumus, cietušajiem ir jāiet uz tiesu un notāra kļūda jāpierāda.

Piecdesmitgadīgā Igora nāve bija tikpat pēkšņa, cik viņam piederošā dzīvokļa nonākšana svešinieka rokās. Kamēr draugi centās sameklēt Krievijā dzīvojošos Igora radus, kāds Anatolijs Butorins, ar it kā divu liecinieku klātbūtnē parakstītu testamentu, ieradās pie notāra un dzīvokli ieguva sev.

Butorinu Igora kaimiņi un draugi nepazina, un viņš sarunās nekad netika pieminēts. Butorins ir padomju laika milicis, deviņdesmitajos gados bijis viens no Pārdaugavas organizētās noziedzīgās bandas locekļiem. Igora draugi ir pārliecināti, ka testaments ir viltojums.

Tatjana Brice, Igora ģimenes draudzene:

Mēs esam pārliecināti, ka Butorins nekad nav Igora dzīves laikā viņu saticis un Butorins nevar būt viņa draugs. Igors nekad viņu nepieminēja. Butorins arī nebija Igora bērēs. Es esmu pārliecināta, ka viņš pat nezina, kur Igors ir apglabāts.

Bez saimnieka palikušais īpašums Butorina rokās nonāca neticami ātri – trīs mēnešu laikā. Zemesgrāmatas tiesnesim nekādas aizdomas neradās. Butorinu iereģistrēja kā jauno īpašnieku, jo dokumentus apliecināja zvērināta notāre Ināra Dobbermane. Notāre intervijā neslēpa, ka šādus privātā kārtā parakstītus testamentus bieži vilto, taču pati Butorina atnestās divas lapas datorrakstā apliecināja.

Ināra Dobbermane, bijusī zv. notāre (31. janvāris):

Saprotiet, ka notāram nav atļauts apstrīdēt privātos testamentus. Tas jau bija no 1993. gada, kad mans kolēģis centās apstrīdēt vienu privātu testamentu. Es, piemēram, arī uzskatu, ka, izmainot civillikumu un pieļaujot privātos testamentus, radās daudzi viltoti testamenti. Tāda ir mana pārliecība. (NP: Arī par šo jums ir šāda pārliecība?) Arī varētu būt. Kāpēc ne?

Pēc Nekā personīga sižeta par notāres Ināras Dobbermanes darbību sākās pārbaude. Atklājas, ka viņa pārkāpusi mantojuma lietās noteikto pieteikšanās termiņu. Tā ir rupja kļūda. Dobbermane negaidīja, kad tieslietu ministrs viņu atbrīvos no darba un amatu atstāja pati.

Notārs ir civiltiesiski apdrošināts gadījumos, kad viņa vainas vai neuzmanības dēļ klientiem radušies materiāli zaudējumi. Katra notāra apdrošināšanas polises limits ir 71 000 eiro. Ja tas zaudējumus nesedz, tad tiek iedarbināta grupas apdrošināšana. Tās limits ir gandrīz pusotrs miljons eiro. Arī notāres Dobbermanes profesionālā darbība bija apdrošināta.

Sandra Stīpniece, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja:

(NP: Vai šī kļūda var būt par iemeslu šim apdrošināšanas gadījumam?) Nezinot visu par šo lietu, nevarēšu precīzi atbildēt. Bet, ja mantinieks uzskata, ka ir nodarīts materiāls zaudējums – viņam ir tiesības vērsties tiesā. Un, ja šis zaudējums ir radies notāra vainas dēļ, tad jā.

Tomēr pēc Nekā personīga rīcībā esošās informācijas, konkrētajā lietā notāra civiltiesiskā apdrošināšana darbojas vien uz papīra. Neskatoties uz to, ka Dobbermane neievēroja mantinieku pieteikšanās termiņu un nebija pārliecināta, ka testaments ir īsts, krāpšana Igora radiem jāpierāda tiesā. Igora māsīca dzīvo Krievijā un par mantinieci pieteicās novēloti. Butorins viņu apsteidza. Krievijas iedzīvotājai tagad jāvāc pierādījumi Latvijā, ka testaments ir viltots.

Sandra Stīpniece, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja:

Lietā tika iesniegts testaments. Privāts testaments, kuru parakstījis testators divu liecinieku klātbūtnē. Un testamentārais mantinieks vienmēr ir svarīgāks par likumisko mantinieku – ja testaments ir patiesā mantinieka atstātā griba, tad manto testamentārais mantinieks. (NP: Respektīvi jūs dodat mājienu, kamēr nebūs beigusies izmeklēšana, to nevarēs skaidri pateikt.) Man tā šķiet.

Kriminālizmeklēšana šajā lietā ilgst jau nepilnu gadu, taču nekas neliecina, ka tā sekmīgi virzītos uz priekšu. Īpašumam policija joprojām nav uzlikusi arestu, kas liegtu to pārdod tālāk. Testamentam bija divas liecinieces. Viena no tām – Natālija Zeiļa ir starpniece nekustamo īpašumu darījumos. Un Butorina paziņa. Tieši viņas kontakttālruni Butorins bija norādījis zemesgrāmatā. Zeiļa turpina darboties nekustamo īpašumu tirgū.

Pēc mūsu rīcībā esošas neoficiālas informācijas, policijas ekspertīzē nav gūts viennozīmīgs apstiprinājums, ka Igora paraksts uz testamenta būtu viltots. Viņa draugi uzskata, ka paraksta pārbaude nav vienīgais, ko policija var darīt.

Tatjana Brice, Igora ģimenes draudzene:

Pie modernajām iespējām var noskaidrot gan, kur testaments ir rakstīts, gan uz kāda papīra, gan kāda tehnika izmantota. Jo esam droši, ka testaments sastādīts jau pēc Igora nāves.

Tieslietu ministrijā stāsta, ka notāru kļūdas nevar atzīt neviens cits kā tikai tiesa. Ātrāk apdrošināšanas atlīdzību par notāra vainu neizmaksā.

Irēna Kucina, TM valsts sekretāra vietniece:

Kļūdu izvērtē tiesa. Lai konstatētu, ka ir pastāvējusi kļūda, to nevar ne iestāde, ne ministrija, padome vai kāda cita institūcija. Tiesa izvērtē notāra darbības iespējamo pieļauto kļūdu. Ja tiesa, izvērtējot visus apstākļus, pierādījumus, arī pieaicinot lieciniekus, konstatē, ka kļūda bija, tādā gadījumā – iestājas šis gadījums un jāsedz šī zaudējuma atlīdzība.

Notāru kļūdas dēļ kādam klientam mantojuma lietā maksimālo apdrošināšanas atlīdzību 71 tūkstoti eiro izmaksāja pirms desmit gadiem. Arī tad notāra nolaidība bija jāpierāda tiesā. Pēdējos gados apdrošināšanas gadījumu nav bijis. Notāru padomē uzskata, ka notāri nav nodarījuši materiālus zaudējumus. Bet iemesli var būt arī citi – nevēlēšanās iesaistīties pret notāru dārgā un ilgā tiesvedībā.

Šonedēļ valdība konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumus, ka turpmāk visus dokumentus zemesgrāmatai notāri iesniegs elektroniskā formātā. Tam vajadzētu vairot darījumu drošību un mazināt krāpšanos. Tomēr notāri domā, kamēr apritē būs šādi privātā kārtā sagatavoti šaubīgi testamenti, kādus Dobbermanei uzrādīja Butorins, un nevis pie notāra sastādīti darījuma akti, viņi nevarēšot atbildēt par dokumentu patiesumu un būs tikai pastnieki.

Video

Lasi vēl