Ķekavas pašvaldība nespēj atrisināt piebraucamā ceļa problēmas, ko radījis būvnieks miljonārs Armands Garkāns 

8 komentāri
Ķekavas pašvaldība nespēj atrisināt piebraucamā ceļa problēmas, ko radījis būvnieks miljonārs Armands Garkāns 
EDIJS PĀLENS, LETA

Nākamnedēļ apritēs desmit gadi, kopš Saeima par masveidīgiem teritorijas plānošanas un būvniecības likumu pārkāpumiem atlaida Ķekavas pagasta padomi. Toreiz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija bija pārsteigta par nelikumību mērogiem Ķekavā un prognozēja, ka sekas tam būs vēl desmitiem gadu.

2000. gadu vidū Ķekavas pašvaldība miljonāram, būvfirmu “Arčers” un “Binders” īpašniekam Armandam Garkānam atļāva privatizēt un apbūvēt ceļu Daugavas krastā. Tas ievērojami palielināja viņa īpašumu vērtību. Privatizētais ceļš veda uz vietējās iedzīvotājās Ināras Dimdiņas dzimtas īpašumu. Tagad ceļš pieder Garkānam. Viņš uz tā uzbūvējis vārtus un kaimiņi pie savām mājām vairs nevar piebraukt.

Ināras Dimdiņas senči Kvatavu mājās dzīvo jau daudzās paaudzēs. Māju un septiņus hektārus zemes Daugavas krastā pie Katlakalna ciemata viņa un viņas trīs māsas atguva pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tobrīd te bija idilliska, klusa vieta, kaimiņu bija maz, cits citam netraucēja.

Ināra Dimdiņa
”Kvatavu” līdzīpašniece

Redziet, mājas vecie pamati, un šī ir 1936. gadā celta. Un tās tur nekas nebija. Mums tur bija, kaimiņiem tur bija nēģu ceptuvīte, tad viņi krievu laikos pakāpeniski visu izveidoja. (NP: Un šis zemes gabaliņš arī ir jūsu?) Redziet, mēs bijām pieci bērni, un vecaistēvs atstāja mantojumā septiņus hektārus zemes. Un to, brālis nomira, un mēs četras māsas sadalījām, man šeit hektārs, man ir trīs meitas uztaisīju katrai vienu dāvinājumu, lai neaizbrauc uz ārzemēm, uz Īriju vai kur, lai paliek šeit.

Divtūkstošajos gados arī te sākas privātmāju būvniecības bums. Pļavas sadalīja apbūves gabalos, sākās liela rosība. Ekskluzīvos īpašumus “Kvatavu” kaimiņos Daugavas krastā nopirka turīgi uzņēmēji. Arī būvfirmu “Arčers” un “Binders” īpašnieks Armands Garkāns. Lai iegūtu tiešu pieeju upei, viņam traucēja dambis un ceļš uz tā.

Ināra Dimdiņa
”Kvatavu” līdzīpašniece

Tad vienā jaukā dienā, tas bija 2000. gads, pēkšņi sāk jaukt to lielo dambi nost. Mēs prasām: “Kas tur notiek?” “Nu, tur viens grib nopirkt zemīti, saimnieks, pārcelsim. Tas jums nekas pretim nebūs, ka tur māja būs, jo redziet, nevar jau pa vidu, tur nevar neko izdarīt, pārcelsim, tā ar līkumiņu jūs dabūsiet iet.” Nu, piekritām. Aizgājām uz pašvaldību, teica: “Nu kāda jums problēma ir, vai jums nav vienalga? Ejiet pa taisno, vai pāris metriņus apkārt”. Nu, labi piekritām. (NP: Tas viss bija mutiski?) Mutiski, bet ir viens papīrs.

“Kvatavu” īpašuma saimnieki noticēja pašvaldības solījumiem. Problēmas sākās 2010. gadā, kad ģimene vēlējās apbūvēt savas zemes. Pašvaldība paziņoja, ka būvatļauju nevar izsniegt, jo pēc papīriem īpašumam nav piebraucamā ceļa.

Tikai tad Dimdiņu ģimene un pārējie “Kvatavu” īpašnieki uzzināja, ka Ķekavas pagasts 2004. gadā uzņēmējam Garkānam bijis neticami pretimnākošs. Tas bez garām birokrātiskām procedūrām atļāva dambi un ceļu privatizēt un nojaukt. Pašvaldība ar Garkānu noslēdza līgumu, ka ceļu pārcels pa Garkānu īpašuma tālāko malu.  Pašvaldībai ceļš bija jāieraksta zemesgrāmatā. Tas nebija izdarāms, jo līgums  pašvaldības kļūdas dēļ bija noslēgts nepareizi. Ceļš kļuva par neierobežotu privātīpašumu.

Līdz ar to “Kvatavu” īpašnieki nonāca atkarībā no kaimiņa Garkāna labvēlības, jo bez viņa piekrišanas nevarēja būvēties. No tā brīža kaimiņu starpā sākās plēšanās. Garkāns nepiekrita par labu kaimiņiem ierakstīt zemesgrāmatā ceļa servitūtu, “Kvatavu” īpašnieki to nesekmīgi mēģināja panākt tiesā. Tas Garkānu saniknoja. Oktobrī, kad tiesāšanās bija beigusies, viņš uz ceļa ierīkoja vārtus.

Ināra Dimdiņa
”Kvatavu” līdzīpašniece

Pirmie vārti bija galīgi ciet, gājām uz pagastu. Te laikam kaut kāda komisija brauca, nu tad uztaisīja tā, ka var tikt cauri. Tā mums bija pa maliņu jāiet.

Garkāns  pieprasīja kaimiņiem maksu par ceļa izmantošanu. Trīs tūkstošu kompensāciju par laiku līdz līguma noslēgšanai, un 100 eiro mēnesī turpmāk no katra kareivīgā kaimiņa.

Uzņēmējs Garkāns pats pāris gadus Ķekavas īpašumos nedzīvo, te mīt viņa ģimene. Taču strīdus ar kaimiņiem turpina viņš. Garkāns skaidro, ka 2000. gadu sākumā pašvaldība viņam likumīgi ļāvusi dambi un ceļu nojaukt, un neesot viņa problēma, ka jauno ceļu tā nav varējusi reģistrēt tā, lai visi to var lietot.

Viņš ir pārliecināts, ja piekāptos, gar viņa māju sāktos intensīva satiksme. Pa īpašumu brauktu ne vien esošie kaimiņi, bet sabūvētos desmitiem jaunu: ”Piebraucamais ceļš iet ļoti tuvu dzīvojamajai mājai, ir pārāk šaurs, nav paplašināms, līdz ar ko nav domāts intensīvai kustībai, smagajam transportam. Šādā gadījumā māju ceļš faktiski pārtaptu par ielu ar intensīvu kustību, kas apdraudētu drošību uz paša ceļa, kā arī īpašumā dzīvojošo drošību.”

Ķekavas pašvaldība astoņus gadus noskatījās pašu izraisītajā kaimiņu konfliktā. Novada administrācija līdz šim “Kvatavu” īpašniekus uzskatījusi par nemiera cēlājiem un spītniekiem, jo viņi gribot pieeju pašvaldības ceļiem, lai varētu ne vien paši būvēties, bet pārdot arī apbūves gabalus citiem. Ķekavas amatpersonas neuzskata, ka pašvaldībai būtu jāatbild par 15 gadus vecām kļūdām. Situācija esot mainījusies un “Kvatavu” īpašniekiem jāsamierinās ar jaunajiem apstākļiem.

Pagājušā gada beigās likumi mainīti un pašvaldībai nu ir tiesības pārņemt privātos ceļus un ļaut tos izmantot visiem. Tomēr Garkānu ceļu pašvaldība nepārņems. Tas neesot sabiedrības interesēs. Tā vietā uz “Kvatavu” īpašumiem plānos ceļš tiks iezīmēts no otras puses, kur dabā ceļa nav. Līdz pašvaldības īpašumā esošajām ielām te ir daudzkārt tālāk un to būs jābūvē no jauna cauri daudziem desmitiem privātīpašumu.

Viktorija Baire

Viktorija Baire
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja

Šobrīd risinājums noteikt no otras puses, jo iegūs vairāk nekā simts mājsaimniecības šo pieeju un atrisinās vēl citas vēsturiskās vietas, kas arī tur ir problēmu zonas. (NP: Kāpēc nevar noteikt to ceļu arī gar Garkāna māju?) Šobrīd izvērtējot ieguvumu, jo pašvaldībai vienmēr jāskatās uz sabiedrības ieguvumu, tas ir labākais risinājums. Un, kā jūs zināt, zemes pārvaldības likums ir jauns likums, kura ieviešana principā ir tikko sākusies un šie būs arī pirmie lēmumi, vismaz Ķekavas pašvaldībā.

Pašvaldības izdomātais risinājums ir labvēlīgs Garkānam, jo respektē viņa privātīpašumu. “Kvatavu” īpašniekiem pašvaldības plāns ir mazs mierinājums, jo līdz iecerētā ceļa uzbūvēšanai var paiet gadi. Tikmēr viņi pie sava īpašuma piebraukt nevarēs.

Viktorija Baire

Viktorija Baire
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja

(NP: Kad reāli tas ceļš tur varētu būt? Kad viņi varēs piebraukt no tās otras puses?) Tad, kad būs noteikts kā pašvaldības nozīmes ceļš, tad mēs uzsāksim sarunas ar šiem īpašniekiem.

Pašvaldības lietu ministrijā uzskata, ka Ķekavas novadam ir jānosaka pašvaldības nozīmes ceļa statuss privātajam ielas posmam, lai bez ceļa palikušajiem “Kvatavu” īpašniekiem pēc iespējas ātrāk nodrošinātu piebraukšanu pie mājām.

Aivars Draudiņš

Aivars Draudiņš
VARAM Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos

Lēmums ir jāpieņem pašai pašvaldībai. Tas ir mūsu ieskaitā ērtākais, ātrākais, efektīvākais risinājums, šeit nav jāveic jauna ceļa izbūve, šeit ir faktiski esošais ceļš, jānosaka īpašniekam apgrūtinājums, pa kura īpašumu šis ceļš iet tādējādi nodrošina uzreiz piekļuvi.

Par Ķekavas pašvaldības iecerēto ceļu priecīgi nav tie īpašnieki, kuru zemes gabalus tas šķērsos. Viņi prasīs, lai pašvaldība ceļu asfaltē un labiekārto, lai nebūtu putekļu un intensīvas satiksmes.