Kārtējais dīvainais tiesas lēmums strīdā par saldumu ražotājiem Laima un Staburadze

Pievienot komentāru
Kārtējais dīvainais tiesas lēmums strīdā par saldumu ražotājiem Laima un Staburadze
(Foto: LETA)

Strīds starp ASV reģistrēto kompāniju Menard Port LLC un saldumu ražotāju Laima un Staburadze īpašniekiem uzņēmumu Nordic Partners ir bagāts ar skandaloziem notikumiem. Tostarp arī savādiem tiesas lēmumiem.

Menard Port pagājušā gada sākumā vērsās ar daudzmiljonu prasību pret Nordic Partners uzņēmumu grupu Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Lieta nonāca pie tiesneses Doloresas Bamberes. Neraugoties uz to, ka strīds bija par vienu salīdzinoši nelielu uzņēmumu, tiesnese nekavējoties lūgumu apmierināja, atstājot Latvijas lielākos saldumu ražotājus bez naudas.

28. janvārī tiesnese pieņēmusi kārtējo savādo lēmumu. Šoreiz Bambere nepamatoti lēmumā norādījusi, ka Laimas un Staburadzes īpašnieks daļēji atzīst prasību. Atbildētājs to uzskata par ļoti nopietnu pārkāpumu un ir vērsies pie tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ar lūgumu pret tiesnesi Bamberi ierosināt disciplinārlietu.

Nākamnedēļ tiesai beidzot būtu jāsāk izskatīt ārzonas kompānijas Menard Port prasību pret Laimas un Staburadzes īpašnieku par astoņu miljonu eiro piedziņu. Taču arī šoreiz process neizkustēsies. Atbildētāji uzskata, ka lietas vilcināšanā savu roku pielikusi arī tiesnese.

Menard Port pagājušā gada 18. martā vērsās Vidzemes priekšpilsētas tiesā ar daudzmiljonu prasību pret Nordic Partners grupas 25 uzņēmumiem. Šo uzņēmumu skaitā ir gan saldumu ražotāji Staburadze un Laima, gan industriālie parki, kā arī daudzi citi uzņēmumi ar simtiem miljonu eiro kopējo vērtību, milzīgu apgrozījumu un nodarbināto skaitu.

Oregonas štatā reģistrētā kompānija, aiz kuras stāv advokāts Mārcis Miķelsons, uzskata, ka Nordic Partners ir nodarījis zaudējumus kopīgam īpašumam – industriālā parka apsaimniekotājam SIA NP Biznesa centrs. Šajā uzņēmumā Menard Port pieder 33 procenti. Pārējais ir Nordic Partners īpašumā.

Lai arī strīds ir par salīdzinoši nelielu Nordic Partners grupas uzņēmumu, Menard Port lūdza apķīlāt visu 25 uzņēmumu kontus. Lieta nonāca pie tiesneses Doloresas Bamberes. Bambere apmierināja lūgumu, un kontus apķīlāja. Saldumu ražotāji nonāca neapskaužamā situācijā – bija būtiski apgrūtināta to darbība. Tas sakrita ar brīdi, kad fināla fāzē bija darījums par Laimas un Staburadzes pārdošanu norvēģu kompānijai Orkla.

Laimai, Staburadzei un divdesmit citiem uzņēmumiem Rīgas apgabaltiesā pēc diviem mēnešiem izdevās panākt apķīlājuma atcelšanu. Taču uzņēmumi joprojām ir ierauti tiesvedībā, lai gan apgabaltiesa atzina, ka tā tam nav jābūt. Tikmēr Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Doloresa Bambere janvārī noraidīja lūgumu atcelt atlikušo apķīlājumu. Lēmumā tiesnese izdara secinājumu, ka atbildētājs atzīst prasību: ”Tāpat tiesa ņem vēra, ka SIA NPBC pilnvarotā persona tiesas sēdē norādīja, ka zaudējumi ir samazinājušies uz 10 procentiem, līdz ar to prasības nodrošinājums ir atceļams par 90 procentiem. Pie šādiem apstākļiem tiesa uzskata, ka atbildētājs daļēji ir atzinis prasību.”

Zvērināts advokāts Mārtiņš Mežinskis:
Izlasot šādu tiesas atziņu, šādu tiesas konstatējumu, mēs bijām diezgan pārsteigti, jo tiesas sēdē nevienā mirklī neviens nedz atzina prasību, nedz prasības nodrošinājuma pamatotību.
Ja atbildētājs atzīst prasību, par to tiek izdarīts tiesas sēdes protokolā, un par to atbildētājs parakstās atsevišķā tiesas sagatavotā apliecinājumā. Šādas lietas nav, viņas nav nekad notikušas. Gluži vienkārši, jo atbildētāji prasību neatzina.

Nordic Partners uzņēmumi ir ieinteresēti strīda ātrākā izskatīšanā, jo ir pārliecināti, ka tiesā uzvarēs. Taču vienpadsmit mēnešu laikā vēl nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības. Daļai atbildētāju joprojām ir apķīlāta manta.

Taču šī nav vienīgā apšaubāmā tiesneses Bamberes rīcība. Janvāra tiesas sēdē tiesnese atzīst, ka nav droša, vai prasītāja advokāti var piedalīties lietas izskatīšanā, tomēr ir gatava viņiem atļaut uzstāties. Šaubas izraisa fakts, ka nav pārbaudāma Menard Port īpašnieces un amatpersonas Janas Miķelsones identitāte. ASV Oregonas štatā izdotajā izziņā nav norādīts ne personas kods, ne dzimšanas gads. Līdz ar to nevar arī pārliecināties, ka viņa var pilnvarot advokātus piedalīties tiesas procesā.

Fragments no tiesas sēdes audioieraksta.
Runā Doloresa Bambere
Es domāju, ka mēs pieņemsim, jo mēs neviens neesam speciālists, cik es saprotu šajos jautājumos, lai es varētu konkrēti pārbaudīt pilnvaras. Es ļaušu…

Pēc atbildētāja argumentu uzklausīšanas Bambere vairs neļauj Menard Port pārstāvjiem piedalīties procesā. Taču neparasti ir tas, ka tas pats nepilnīgais pilnvarojums nebija šķērslis pagājušajā gadā ierosināt lietu un apķīlāt 28 atbildētāju mantu, radot draudus Laimas un Staburadzes darbībai.

Foto: LETA

Foto: LETA

Nekā personīga: Jūsu lēmumā ir savādi teksti, ka atbildētājs atzīst prasību. Tā tomēr ir salīdzinoši rupja kļūda…, ja tā ir kļūda?
Tiesnese Doloresa Bambere: Advokāts Tihonovs mums ir iesniedzis pieteikumu par kļūdas labošanu, norādot, kā viņš ir precīzi teicis, rakstveida procesā ir nozīmēta izskatīšanai 16. februārī.
Nekā personīga: Un kad ir paredzēta nākamā tiesas sēde?
Doloresa Bambere: 18. februārī, un tobrīd jau būs pieņemts lēmums, vai ir kļūda, un tas, kas attiecas uz atzinumu, tiesa pati konstatē, kā viņa atzīst, vai es atzīstu to kā kļūdu vai to neatzīstu.

Šis ir jau otrs tāds strīdīgs notikums. Pirmais bija apķīlāt visu lielo grupu, Laimu un Staburadzi ieskaitot.

Prasību par prasības nodrošinājumu tiesa pieņem uz pirmsšķietamību. Pirmsšķietami tiesai šķita, ka ir pamats apdrošināt, nodrošināt prasību.

Nekā personīga: Un, jūsuprāt, tas bija samērīgi?
Tiesnese Doloresa Bambere: Tajā brīdi man šķita samērīgi. Pirmsšķietami.
Nekā personīga: Un tagad?
Doloresa Bambere: Nu tagad es skatīšu. Man ir lūgums daļā izbeigt, pret divdesmit pieciem atbildētājiem. Par šo jautājumu arī lemšu.

Divdesmit pieci iesūdzētie uzņēmumi ir neapmierināti ar tiesneses rīcību, tāpēc lūdz uzsākt pret tiesnesi disciplinārlietu. Sūdzībā tieslietu ministram un Augstākas tiesas priekšsēdētājam viņi norāda, ka tiesnese vai nu ir nostājusies prasītāja pusē, vai nav pietiekami kvalificēta, lai izskatītu strīdus. Tieslietu ministrija jau ir pieprasījusi Vidzemes priekšpilsētas tiesai sniegt informāciju, lai uzsāktu pārbaudi.