Iespējama krāpnieku grupa tirgo Latvijā nederīgus augstākās izglītības diplomus; Izglītības kvalitātes valsts dienests sāk pārbaudi

10 komentāri
Iespējama krāpnieku grupa tirgo Latvijā nederīgus augstākās izglītības diplomus; Izglītības kvalitātes valsts dienests sāk pārbaudi
PIXABAY

Iespējama krāpnieku grupa vairākus gadus piedāvā par naudu nopirkt augstākās izglītības diplomus. Viltus akadēmiskā grāda iegūšanas shēmās  iesaistīts arī kādas vairs neesošas augstskolas rektors, kurš tiesāts par naudas piesavināšanos.

Par naudu var tikt gan pie  doktora grāda filozofijā, gan ekonomikas pamatos. Taču diplomos minētās ASV universitātes nav atzītas otrspus okeānam, un kā augstākās akadēmiskās izglītības dokumenti diplomi nav derīgi arī Latvijā. Atklātībā nonākusī informācija dos pamatu pārskatīt vairāku personu atbilstību savam amatam, tajā skaitā tiem, kuri vada izglītības iestādes.

Baltijas studiju centrs ”Net University” savā mājas lapā aicina komfortabli un juridiski korekti atrisināt problēmsituācijas. Iegūt bakalaura grādu, ja nav pabeigta vidusskola. Tāpat tiek piedāvāta iespēja tikt pie maģistra grāda, ja nav bakalaura grāda.

Mājas lapā ir atsauce uz vairākām it kā  ārvalstu augstskolām ar skanīgiem nosaukumiem. Šeit pat atrodamas arī atsauces uz Izglītības un zinātnes ministrijas izdotām licencēm. Tā radot ticamību, ka šādam izglītības piedāvājumam ir legāls pamats.

Atsaucīgā balss šajā mājas lapā norādītajai kontaktpersonai pieder Marutai Goilo. Viņa vada uzņēmumu Baltijas studiju centrs ”Net University”. Līdz 2005. gadam šai firmā revidents bija viņas vīrs Vjačeslavs Goilo, kurš vairākkārt tiesāts, arī  par G-24 kredīta izkrāpšanu un pēc iznākšanas no cietuma nošauts savas mājas kāpņu telpā.

Ar apšaubāmu diplomu izsniegšanu Goilo vadītā iestāde nodarbojas jau vairāk nekā 15 gadus. Nekā Personīga rīcībā ir kādas personas stāsts, kura ar Goilo gādību tika pie it kā ASV augstskolas “York University” maģistra diploma psiholoģijā. 18 mēnešus viņai bija jāraksta referāti, jāsūta tos pasniedzējai vārdā Natālija Šmeļova, un noslēgumā jāaizstāv maģistra darbs tepat Latvijā.

Goilo sarunā esot stāstījusi, ka diplomi ir Latvijā atzīti un kā pierādījumu tam minējusi, ka šāds ASV universitātes  diploms esot arī vienam otram politiķim.  Samaksājot 1500 latu, personai, kuras vārdu mums lūdza neatklāt, tika izsniegts glīts diploms angļu valodā ar nezināmu personu parakstiem.

“Es dabūju to diplomu, ļoti ātri. Bet pēc tam es gribēju uzsākt darbu vienā iestādē, man vajadzēja to diploma numuru un, kad es to sāku meklēt, es neko neatradu. Es sapratu, ka mans diploms neko nenozīmē. Es arī sazinājos ar Marutu [Goilo], un viņa man pateica, ka vajag iziet ”atzīšanas procedūru” šeit Latvijā. Ka ir tādi cilvēki, kuri to šeit dara. Es mazliet vēl pameklēju, un sapratu, ka es neko tādu izdarīt nevaru. Un sapratu, ka samaksāju vienkārši par papīru,” stāsta “York University” maģistra grāda diploma saņēmēja.

Šādu pašu skaidrojumu Maruta Goilo sniedz arī tagad, kad interesējamies, vai viņas iestādes piedāvātie diplomi tiek pielīdzināti Latvijā izdotiem augstākās izglītības dokumentiem: “Tie mūsu studenti, kuri ir Jorkas universitātes studenti, viņi dodas uz Akadēmiskās informācijas  centru un tas veic savu pārbaudi. Un viņi pielīdzina to diplomu Latvijā neformālai izglītībai. Kas ir tieši tikpat likumīga, cik formālā. Un dod to savu atzinumu, kas tas ir bakalaura vai maģistra grāds. Un katra darba devēja vai mācību iestādes ziņā ir pieņemt to cilvēku, kā viņš stāv vai arī sarīkot viņam papildus pārbaudi.”

“York University” mājas lapā ir norādītas  plašas sfēras, kādās var iegūt augstākās izglītības diplomus. Tā iegūšanai jārēķinās ar vidēji 12 000 dolāru. Amerikas izglītības ministrijas datu bāzē pie valsts akreditētām mācību iestādēm Jorkas universitātes vārds nav atrodams. Toties ir atrodams kas cits. Pasniedzēju vārdu vidū minēts kāds Boriss Heimanis. Persona ar šādu vārdu savulaik vadīja Rīgas aviācijas institūtu, rektoru tiesāja par naudas piesavināšanos. Un vairākus augstskolas izsniegtus diplomus atzina par viltotiem.

Ar ārvalstīs izdodu diplomu atzīšanu Latvijā nodarbojas nodibinājums Akadēmiskās informācijas centrs. Tā vadītāja uzsver, ka Marutas Goilo teiktajam nav juridiska pamata. Augstākās izglītības diplomu nevar pielīdzināt neformālai izglītībai. Turklāt Jorkas Universitāte nav akreditēta Amerikā. Var teikt, ka šie diplomi it tikpat vērti, cik adīšanas vai dārzkopības kursu pabeigšanas apliecība.

Baiba Ramiņa
Akadēmiskās informācijas centra valdes priekšsēdētāja

“”York University” diplomi nav atzīti nekur pasaulē. Arī Amerikā ne. Bet ar “York University” ir interesanti, jo tas ir nosaukums, ar kuru var spēlēties. Jo ir “York University” Kanādā valsts atzīta, ir “York University” Anglijā un ir “York University” Amerikā valsts neatzīta. Šādos gadījumos mēs rakstām Amerikas izglītības ministrijai, kur ir centrs, kas atbild par diplomu atzīšanu. Un mums ir atbildes pavisam svaigi arī šogad, ka Jorkas universitāte nav Amerikā atzīta valsts augstskola. Šeit es redzu problēmas šiem cilvēkiem Latvijā, kuri būs iegādājušies šos diplomus, ja turpinās ar šiem diplomiem darba tirgū vai turpināt tālāku izglītību.”

Akadēmiskās informācijas centram nav dotas sodīšanas pilnvaras, lai arī par Goilo aktivātēm nedzird pirmo reizi.Tas apsver iespēju vērsties patērētāju tiesību aizsardzības centrā par maldinošas informācijas izplatīšanu. Jo, piemēram, kāda persona vērsusies centrā ar diplomiem , kur visi ir tikuši izdoti šādās neakreditētās augstskolās, un jau atkal apšaubāmie dokumenti gājuši caur SIA ”Net University” .

Baiba Ramiņa
Akadēmiskās informācijas centra valdes priekšsēdētāja

“Teiksim, konkrēti šim cilvēkam pilnīgi visa augstākā izglītība ir šajā dīvainajā iestādē, sākot ar bakalauru “Newport International University” un beidzot ar maģistru “York University” un doktors “York University”. (NP: Un tas viss apmēram četru gadu laikā.) Apmēram. (NP: Bet vērtība šiem četriem papīriem?) Ja darba devējs grib pieņemt kādu darbā, viņam var arī tie papīri nelikties dīvaini. Tādās reglamentētās profesijās, kā, piemēram, psiholoģijā, viņi prasa mūsu atzinumu. Un, protams, akadēmiskam darba, tur ir mūsu atzinums tur nav iespējams tālāk strādāt ar šādiem dokumentiem.”

Latvijā šādi diplomi ir jomās, kur izglītības dokumentus pārbauda reti vai tikai tad, kad saņem sūdzības. Un tas ļauj droši viltoto diplomu turētājiem izmantot tos negodīgi, piemēram, kā psihologam rakstīt atzinumus bērnu un ģimenes lietās tiesā, vai sniegt psihoterapeita pakalpojumus. Jorkas universitātes doktora grāda diploms ir arī kādas šīs jomas neformālās izglītības iestādes vadītājam Rīgā. Diploms lepni pielikts pie sienas viņa komercprakses vietā.

Interviju kameras priekšā šī persona negrib sniegt, jo sarunas gaitā atklāj, ka zina, ka diploms Latvijā nav derīgs. Viņš apgalvo, ka studējis aspirantūrā Baltkrievijā, doktora grādu tur nav ieguvis, tāpēc parādījusies lieliska iespēja jau sākto doktora darbu aizstāvēt Jorkas universtitātē.

“York University” doktora grāda diploma saņēmējs

“Es nezināju, kā ir uzbūvēta Amerikas izglītības sistēma. Amerikas sistēmā [“York University”] atrodas reitingos pašā apakšā. Amerikā es varu būt psiholoģijas doktors un man teiks: malacis! Ja es gribēšu strādāt par pasniedzēju, man neviens neteiks, ka man nav pareizs diploms. (NP: Cik tas maksāja, ja nav noslēpums?) Kaut kur 1500 latu. Jo nekādas lekcijas man nebija, tikai darba aizstāvēšana. (NP: Bet kā Baltkrievijā notikušas mācības, varēja ieskaitīt ASV augstskola?) Nezinu. Šeit apskatījās lekciju sarakstu, teica: Ok, mācīties nevajadzēs, vajadzēs tikai aizstāvēt disertācijas darbu. (NP: Tad jūs nejūtaties apkrāpts, un domājat, ka ar to var lepoties? Jo jūs mājas lapā esat šo it kā ASV augstskolu norādījis pie savas izglītības.) Es saprotu, ka tā izskatās kā krāpšana, bet tā informācija nav pietiekoši uzskatāmi izskaidrota, un es šādu diplomu nevienam nerekomendēju.”

Nav taisnība, ka šāds diploms dotu iespēju pasniedzēja darbam Amerikā. Turklāt Noklusēts paliek arī fakts, ka doktora darba aizstāvēšana notika dzīvoklī Rīgā, un komisijā bija klāt arī falšo diplomu nodrošinātāja.

Konkrētais filozofijas doktora grāda psiholoģijas kandidāta disertācijas autorreferāts tiek aizstāvēts dzīvojamā mājā Rīgā Blaumaņa ielā. Darba zinātniskais vadītājs Natālija Šmeļova, oficiālie oponenti Maruta Goilo un Ingūna Baša, kurai pašai ir šāds Latvijā neatzīts diploms.

Izglītības kvalitātes valsts dienestā saka, ka Nekā Personīga savāktā informācija dod pamatu sākt pārbaudi par “Net University” izslēgšanu no reģistra. Izglītības iestādes Licence saņemta sen, programmas nav akreditētas. Un pat, ja būtu, tās dotu pamatu  darboties tikai vidējās izglītības jomā.

Andra Šēnberga
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru dep. dir.

“Mēs varam konstatēt daudzus izglītības iestāžu reģistrācijas kārtības pārkāpumus un tie ir ilgstoši. Mums ir pienākums uzklausīt to pusi un rosināt procesu par ”Net University” svītrošanu no izglītības iestāžu reģistra. (NP: Neformālā izglītībā saņemt diplomu bakalaura vai maģistra grādam šai ir izslēgts?) Tas ir izslēgts. Jo Latvijas Republikā šie termini ir reglamentēti gan ar augstskolu likumu un izglītības likumu. Katrā ziņā, šī tomēr izskatās pēc cilvēku maldināšanas.”

Izglītības kvalitātes valsts dienests jau pirms deviņiem gadiem atklājis pārkāpumus “Net University” darbībā, taču tam nav bijis redzamu seku. Pret Goilo vadīto iestādi ierosināta arī kriminālizmeklēšana par intelektuālā īpašuma izmantošanu. Policijā mums sacīja, ka vienai personai celta apsūdzība, taču  personas vārdu neatklāja. Šādu neatzītu dokumentu izmantošana pazemina augstākās izglītības kvalitāti  Latvijā. Un būtu jābūt nopietnākiem soda mēriem par šādiem pārkāpumiem.  Citādi uzraugu bezzobainā rīcība līdz šim ļāvusi šādiem negodīgiem darboņiem gadiem tirgot viltus diplomus.