Daugavpilī viltota izpilddirektores rezolūcija par ekspertu piesaisti 14 miljonu vērtā iepirkumā

2 komentāri

Daugavpils siltumtīklos TEC 3 sagaidāma vērienīga pārbūve. Cels jaunu biomasas katlumāju ar 30 megavatu jaudu. To nodrošinās četras kurtuves, klāt jāuzbūvē noliktava, pievedceļi. Projekta izmaksas – 14 miljoni. Piecus plānots ņemt no ES struktūrfondiem, pārējo segs kredīts. 

“Daugavpils siltumtīkli”  būvniecības konkursam bija gatavi jau pagājušā gada vidū un oktobrī gribēja sludināt konkursu. Taču novembrī mēra Riharda Eigima vadītā dome pieņēma jaunu kārtību – visus iepirkumus lielākus par pusmiljonu turpmāk veiks centralizēti caur pašvaldību. Par projekta kuratoru visas iesaistītās puses pieņēma Eigima vietnieku un partijas biedru Igoru Prelatovu.

Šā gada 12. martā izveidoja iepirkuma komisiju konkursam par izmaiņām TEC 3 katlu mājas projekta izstrādē, būvdarbu un autoruzraudzību darbu veikšanā. Jau nākamajā dienā kāda firma domei piedāvāja savus juridiskos pakalpojumus.

SIA “Legend 25” izstrādā un organizē iepirkumu procedūras, kas saistītas ar dažāda veida iepirkumu priekšmetiem, t.sk., bet neaprobežojoties ar projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkumus, iekārtu piegādes un uzstādīšanas iepirkumus, visa veida pakalpojumu iegādes iepirkumus, kā arī uzņēmums specializējas tādu iepirkumu procedūru izstrādāšanā un organizēšanā, kas ir saistītas ar dažāda veida energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

Šādus un līdzīgus piedāvājumus, dome saņem ik dienu. Tāpēc “Legend 25” vēstuli domes izpilddirektore pārsūtīja Juridiskajam departamentam ar piebildi “informācijai”. Kas citiem vārdiem būtu, nolikt plauktā līdz radīsies vajadzība šādam ārpakalpojumam.

Liels bija izpilddirektores Ingas Goldbergas pārsteigums, kad jau pēc dažām dienām viņai priekšā nolika līgumu projektu par šī uzņēmuma piesaisti TEC 3 modernizācijas projektā. Meklējot, kā šāds pārpratums varēja rasties, domes dokumentu sistēmā “lietvaris” Inga Goldberga atrada viņas vārdā 16. martā izdotu rezolūciju ar jaunu darba uzdevumu. Citiem vārdiem, viņas rezolūciju kāds bija viltojis.

Inga Goldberga

Inga Goldberga
Daugavpils domes izpilddirektore

(NP”: Kā jūs uzzinājāt, ka jūsu vārdā 16. martā ir tapusi rezolūcija, ar domu piesaistīt kā ekspertu SIA “Legend 25” lielajam katlu mājas iepirkumam?) Nejauši. Kad es sistēmā iegāju pārliecināties, kā tiek izpildītas rezolūcijas. (NP: Kas tajā rezolūcijā bija uzdots. Kam bija jānotiek?) Sazināties ar kompāniju un noslēgt līgumu. (NP: Tad faktiski jums jau uz galda jau bija nolikts līguma projekts, lai jūs parakstāt?) Tieši tā. (NP: Un ko tas paredzēja?) Ka šī kompānija palīdzēs veikt šo iepirkumu. (NP: Vai jūs zinājāt šo kompāniju?) Nē, protams.

Vēstuli “Legend 25” vārdā Daugavpils domei parakstījis Aleksis Valts Putniņš. Viņš strādājis uzņēmumā “CVIR”. “Nekā Personīga” novembrī stāstīja, ka juristu un uzņēmumu grupa radījusi shēmu, lai uzvarētu pašvaldību iepirkumu konkursos. “CVIR” vietvarās piesakās rakstīt konkursa noteikumus, pēc kuriem par tehnisko projektu izstrādi uzvar cits ar viņiem saistīts uzņēmums.

“Nekā Personīga” izpētītais ļauj secināt, ka arī šoreiz tāpat kā citās reizēs, no firmas ir vispārējs iesniegums domei, solījums darbu paveikt triecientempos par nelielu samaksu un kompānija tiek pie konkursa prasību izstrādes. Un tas savukārt dod iespēju specifikāciju uzrakstīt kādam konkrētam darba veicējam.

Ruslans Golovans
Daugavpils domes Juridiskā departamenta vadītājs

(NP: Eksperts ja tiktu pieaicināts, viņam būtu pieejamam visa iepirkuma dokumentācija?) Laikam jā. (NP: Kādus tieši pakalpojumus viņš būtu sniedzis?) Viņa pienākumos būtu bijis sagatavot gan nolikumu, gan tehnisko specifikāciju.

Galvenais domes jurists šeit strādā tikai pusgadu. Ruslans Golovans startēja vēlēšanās no Eigima partijas saraksta. Viņam būtu jāatceras praksē vienīgais tik liela apjoma iepirkums, kuram mēģināts piesaistīt ekspertus no malas. Tomēr netipisko steigu līguma izstrādē Golovans pamatot līdz galam nespēj.
Ruslans Golovans
Daugavpils domes Juridiskā departamenta vadītājs

(NP: Vienas dienas laikā iesniegums un jau sagatavots līgumprojekts.) Nu, mēs strādājam, strādājam tomēr… Likums nosaka, ne vēlāk kā mēneša garumā. Ja jautājums  ir steidzams, kāpēc vilkt garumā.

Daugavpils domes dokumentu aprites sistēmā tikai divi sistēmas administratori var ko tajā labot. Viens no viņiem parādās pie izpilddirektores aizdomīgās rezolūcijas kā tās izpildītājs.

Inga Goldberga

Inga Goldberga
Daugavpils domes izpilddirektore

(NP: Kurš patiesībā šo rezolūciju virzīja? Cik tālu jūs esat noskaidrojusi?) Tik tālu, ka kāds no vadības ir licis darbiniekam uzlikt šādu rezolūciju. (NP: Tas bija Prelatovs?)

Ceļu būvinženieris Igors Prelatovs pašvaldības saimniecībā un ar iepirkumiem darbojas jau vairākus gadus, bet domē viņu ievēlēja pēdējās pašvaldību vēlēšanās no Riharda Eigima saraksta “Mūsu partija”. Viņš skaidro, ka saņēmis “Legend 25” piedāvājumu un pārsūtījis to tālāk. Nevienu no šīs firmas nepazīstot un nekādus norādījumus slēgt līgumu ar to nevienam nav devis.

Igors Prelatovs
Daugavpils domes vicemērs (“Mūsu partija”)

Rezolūcija uzlikta 25. martā. Igors Prelatovs. Trīs cilvēki, ar rezolūciju – “lūdzu, izskatīt”. Un punkts. (NP: 21. martā?) Cik es redzu no sistēmas – 21. martā. (NP: Un kā skaidrot šo? Kur var redzēt, ka vispirms ir bijis Ingas Goldbergas rezolūcija? 16. martā?) Varbūt tas noticis tā, ka darbinieki, kuri reģistrējuši šo, iztaisījuši tā, lai to var redzēt citi speciālisti. To es tā varu nokomentēt. (NP: Tad jūs noliegtu, ka jūs jebkādā veidā esat provocējis vai veicis dienesta viltojumu?) Es varu apgalvot 100%. Ienāca iesniegums, uzreiz bija rezolūcija, lūdzu, izskatīt. Viss. Punkts. (NP: Un juridiskais departaments rīkojies uz savu galvu?) Nevaru komentēt. Es atbildu tikai par sevi.

Prelatova versiju uztur arī uzņēmējs. Piedāvājums bijis vispārīgs. Nekādu sarunu iepriekš nav bijis. Nav mērķējuši uz kādu konkrētu iepirkumu.

Aleksis Valts Putniņš
SIA “Legend 25” valdes loceklis

(NP: Jūs bijāt sūtījuši kādam konkrētam iepirkumam?) Mēs sūtījām vispārīgi kā piedāvājumu. (NP: Vai jums pirms tam bija kādas sarunas ar domniekiem vai kādu no pašvaldības?) Nē, konkrēti,  nē, nebija nekādas sarunas. (NP: Cik vēl pašvaldībām jūs šādus savus piedāvājumus bijāt izsūtījuši? Daugavpils otra lielākā pilsēta…) Es tagad no galvas nepateikšu. Manuprāt, mēs sūtījām vēl divām pašvaldībām, bet tas man būtu jānoskaidro pie darbiniekiem.

“Nekā personīga” zināms, ka līgums ar “Legend” 25 bija jau sagatavots. Mūsu rīcībā ir nonācis šīs plānotās vienošanās teksts. Tajā norādīts, ka par pusotru tūkstoti “Legend 25” apņemas precizēt konkursa nolikumu jaunās katlu mājas būvniecībai, izvērtēt pretendentu piedāvājumus, un nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Daugavpils domi Iepirkumu uzraudzības birojā.

Igors Prelatovs
Daugavpils domes vicemērs (“Mūsu partija”)

(NP: Tad Golovans uz savu galvu jau ir ielicis iekšā konkrētu summu?) Mēs esam politiķi, mēs atrakstām rezolūciju. Darbiniekiem ir jāizlemj pašiem, kā rīkoties. Mēs nevaram norādīt, vai nu slēgt vai neslēgt.

Uz mūsu jautājumu, kā zinājis, ko rakstīt līgumā, kādas summas un “Legend 25” konta numurs, Golovans atzīstas, ka tās bijušas politiskās vadības norādes.

Ruslans Golovans
Daugavpils domes Juridiskā departamenta vadītājs

(NP: Kurš tad ielika iekšā to summu to pusotru tūkstoti?) Laikam to… Bija apspriede pie vadības. (NP: Ar to jūs domājat pie mēra?) Vai pie Prelatova. Es nezinu.

Izpilddirektore Inga Goldberga vienošanos neparakstīja. Un apgalvo, ka ir savākusi pierādījumus, kas rīkojies viņas vārdā.  Par dienesta viltojumu draud kriminālatbildība. Kad jautājums par “Legend 25” piesaisti nonāca iepirkumu komisijā, tā ekspertu noraidīja.

Ainārs Steiķis
Daugavpils domes Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītājs

(NP: Jūs varat pie mikrofona izstāstīt, kāpēc nolēmāt “Legend 25” nepiesaistīt? Nē, es nestāstīšu. (NP: Jo? Tas ir liels iepirkums.) Komisija nolēma un viss.

Inga Goldberga

Inga Goldberga
Daugavpils domes izpilddirektore

(NP: Bet tik liels iepirkums un tik viltīgs manevrs un mēģinājums tikt pie tā, kā to vērtēt?) Nu… tas, ka droši vien ir ļoti liela interese ap šo projektu. Nu, citādi es to nevarētu izskaidrot.

Eksperti no malas Daugavpils siltumtīklos piesaistīti arī agrāk. Tādus piesaistīja pēc pašvaldību vēlēšanām tikai divus mēnešus mēra amatā nostrādājušais Andrejs Elksniņš no “Saskaņas”. Viņa uzdevumā ar diviem konsultantiem slēgti uzņēmuma vadības līgumi.

Andrejs Elksniņš

Andrejs Elksniņš
Bijušais Daugavpils domes priekšsēdētājs, tagad domes deputāts (“Saskaņa”)

Vienlaicīgi uzņemoties amata pienākumus es piesaistīju kompetentus ekspertus, speciālistus, lai, pirmais, lemtu par maksimālu Eiropas finansējuma piesaisti un nezaudētu Eiropas finansējumu, kā tas ir notiecis iepriekš un, otrām kārtām, lai izvērtētu, cik ātri Daugavpils varētu atbrīvoties no privātām koģenerācijas jaudām pilsētā.

Šie līgumi lauzti līdz ar  domes politiskās vadības maiņu. Jaunās katlu mājas projekta aizkavēšanās TEC 3 vai pat neīstenošana Daugavpils siltumtīklu vadības skatījumā iezīmē sliktu scenāriju. Tiek pieļauta pat kapitālsabiedrības privatizācija. Iekārtu modernizācijai Eiropas naudas vietā, var nākties piesaistīt privātinvestorus vai parādīsies uzņēmēji, no kuriem Daugavpils siltumtīkli būs spiesti iepirkt vēl lielākus siltumenerģijas apjomus

Ja līdz septembrim netiks noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju, projekta īstenotāji bažījas, vai nepazaudēs piecu miljonu lielo Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu, jo jaunai katlu mājai jābūt nodotai ekspluatācijā tieši pēc diviem gadiem, līdz 2020. gada 20. maijam.

2 komentāri