Komentāri

Valdība šodien lēmusi piešķirt 350 tūkstošus eiro Murjāņu Sporta ģimnāzijas (MSĢ) darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī audzēkņu ikdienas sadzīves apstākļu uzlabošanai.

Minētā summa tiks piešķirta no MSĢ esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Izmantojot piešķirto finansējumu, MSĢ steidzami jāīsteno vairāki pasākumi, kas nodrošinātu skolas darbības nepārtrauktību.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informatīvajā ziņojumā norādīja, ka, lai gan detalizēti būvju tehniskā stāvokļa apsekošanas rezultāti vēl nav pieejami, jau 2012.gada decembrī veikto pārbaužu rezultāti liecināja, ka MSĢ sporta halle ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošā tehniskā stāvoklī.

Tās trenažieru zāles nesošās konstrukcijas ir avārijas stāvoklī un rada draudus apkārtējai videi un izglītojamiem. Lielās volejbola zāles stūris ir nosēdies, radīdams bīstamas vertikālas caurejošas plaisas visā sienas augstumā, kā arī zāles pagrabu pārsegumos ir sākusi korodēt armatūra, kā rezultātā pastāv pārseguma plātņu iebrukšanas draudi.

Tāpat skolas administratīvajās ēkās un kopmītnēs nepieciešams veikt vispārēja rakstura remontdarbus audzēkņu sadzīves apstākļu uzlabošanai.

Konstatēti arī vairāki būtiski Ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi. Skolā nav automātiskās ugunsatklāšanas un trauksmes signalizācijas, iekšējās ugunsdzēsības ūdens padeves sistēmas. Tāpat objekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības ūdensapgādi, ir nepietiekams ugunsdzēšamo aparātu skaits.

Daļa no pārbaudes gaitā konstatētajiem pārkāpumiem bija jānovērš līdz 2014.gada 1.jūnijam, kas nav izdarīts, tomēr būtiskākie pārkāpumi novēršami līdz jaunā mācību gada sākumam, tas ir, līdz 1.septembrim.

Ievērojot minēto, MSĢ darbības nepārtrauktības nodrošināšanai veicami neatliekami pasākumi iepriekšminēto identificēto problēmu risināšanai.

Ir jāslēdz avārijas stāvoklī esošā trenažieru zāle un lielā volejbola zāle. Tāpēc nepieciešams nodrošināt audzēkņu piekļuvi tuvējā apkārtnē esošai sporta infrastruktūrai, kas izvietota Sējas novadā, Inčukalnā un Krimuldā. Šim mērķim novirzīti līdzekļi autotransporta iegādei un uzturēšanai, kā arī sporta bāzu īrei.

Tāpat līdz 1.septembrim jānodrošina MSĢ ugunsdrošības sistēmas remontdarbi, lai sekmētu skolas atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām.

Līdzekļi nepieciešami arī audzēkņu ikdienas sadzīves apstākļu uzlabošanai.

Tāpat Ministru kabinets noteicis atklātā konkursa par MSĢ esošo būvju rekonstrukciju un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecību pārtraukšanu.

Valdībā izskatītā IZM informatīvajā ziņojumā norādīts, ka apsvērta iespēja atsevišķu MSĢ pārstāvēto sporta veidu programmu īstenošanu nodrošināt ārpus ģimnāzijas centra kādā citā pašvaldībā.

Tomēr iespēja pilnībā atteikties no Sējas novadā izvietoto MSĢ ēku un būvju turpmākas izmantošanas, audzēkņus pārvietojot uz citām īpaši pielāgotām ēkām un būvēm sadarbībā ar ieinteresētajām pašvaldībām, atbalstu neguva, jo tā tika pielīdzināta MSĢ likvidācijai.

Konkrētu priekšlikumu par ģimnāzijā pārstāvēto sporta veidu programmu pārņemšanu IZM iesniedza Valmieras pilsētas pašvaldība un Siguldas novada dome, vienlaikus kā pārņemšanas nosacījumu izvirzot prasību kopā ar MSĢ īstenotajām izglītības programmām nodot gan projekta īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus, gan ģimnāzijas ikgadējai uzturēšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus.

Ja kāda no MSĢ pārstāvēto sporta veidu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām pieņems lēmumu neturpināt attiecīgā sporta veida programmas attīstību MSĢ, IZM sadarbībā ar iesaistītajām sporta organizācijām izvērtēs iespēju izdarīt izmaiņas MSĢ pārstāvēto sporta veidu sarakstā, aizstājot sporta veidu ar vienu vai vairākiem citiem sporta veidiem.

LETA jau ziņoja, ka, šauboties par lietderību, valdība tika lēmusi apstādināt ģimnāzijas rekonstrukcijas projektus un pārdalīt tai piešķirots līdzekļus Daugavas stadiona remontdarbiem, to sagatavojot XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanai.

Nozares kuluāros tika spriests, vai vispār ir lietderīgi attīstīt Murjāņu Sporta ģimnāziju, kurā mācās arvien mazāk audzēkņu, tomēr sporta jomas pārstāvji apgalvoja, ka skolas likvidēšana nozīmēšot arī atsevišķu sporta veidu “nāvi” Latvijā.

Lasi vēl