Millers izvācas no Zinātņu akadēmijas un Spārītim uzdāvina “sudraba” podu

5 komentāri

Marta beigās stājās spēkā kārtējais “Rīgas koncertzālei” nelabvēlīgais spriedums strīdā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA).

Ar Latgales apgabaltiesas spriedumu nolemts izlikt “Rīgas koncertzāli” no LZA piederoša nekustamā īpašuma – konferenču zāles un palīgtelpām. Koncertzāles vadītājs Juris Millers uz atvadām nolēma uzdāvināt LZA prezidentam Ojāram Spārītim “sudraba” podu. Spārītis gan nebija uz vietas, lai saņemtu dāvanu.

Augstākās tiesas (AT) senatoru kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā iekļautais lietas iznākums ir nepareizs, kā arī izskatāmajai lietai nav nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākai veidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2018. gada 1. novembra spriedums, ar kuru LZA prasība apmierināta pilnīgi. AT lēmums nav pārsūdzams.

Tāpat no atbildētāja nolemts piedzīt tiesāšanās izdevumus un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.

LZA 2016. gada janvārī cēla tiesā prasību pret “Rīgas koncertzāli” par bijušā telpu nomnieka izlikšanu no aizņemtajām telpām. Starp koncertzāli un LZA noritējušas vairākas tiesvedības. Lai tiesas notiktu pēc iespējas ātrāk, izskatāmās lietas no Rīgas tika pārceltas uz Daugavpils tiesu. LZA 2015. gada jūlija beigās lauza telpu nomas un lietošanas līgumu ar koncertzāli, to pamatojot ar telpu nomas un siltumenerģijas parādiem. LZA vairākkārt pieprasīja atbrīvot telpas, tomēr koncertzāle turpināja veikt saimniecisko darbību un organizēt koncertus.

Savukārt koncertzāles vadītājs Millers uzskata, ka LZA cenšas panākt SIA “Rīgas koncertzāle” maksātnespēju, jo tad LZA būtu tiesības pārņemt visus ieguldījumus, neizmaksājot nekādas kompensācijas. Millers savai turpmākajai radošajai darbībai ir atradis jaunas telpas Rīgā, Ulmaņa gatvē 1.

5 komentāri