Komentāri

Šodien Latvijā ir nacionālā brīvdiena, jo 1.maijs ir Latvijas demokrātiskajai un tiesiskajai iekārtai nozīmīgs datums. Pirms 97 gadiem sākās darbs pie Satversmes izstrādes. Tad arī priekšplānā izvirzījās pirmās neatkarības laika redzamākie politiķi, tostarp pirmais prezidents Jānis Čakste. Tiesa gan, vairums LNT Ziņu aptaujāto iedzīvotāju 1.maiju saista ne tik daudz ar Satversmes sapulces sasaukšanas datumu, cik strādnieku starptautisko solidaritātes dienu.

Pirms 97 gadiem tautas ievēlēta Satversmes sapulce 1.maijā sanāca uz ārkārtīgi nozīmīgu notikumu – pieņemt Latvijas pamatlikumu, kas tiesiski noteica – Latvija ir neatkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu un suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Tad arī oficiāli apstiprināja valsts himnu, karogu un simboliku. Līdz ar Satversmi, tika izveidota tiesu sistēmu, radīta stabila finanšu sistēma, izveidotas pārvaldes iestādes, sagatavots pamats pirmajam Saeimas vēlēšanām un visbeidzot – tika veicināta Latvijas starptautiskā atzīšana.

Toms Ķikuts
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks

Tas tika uztverts kā pavērsiena punkts neatkarīgas Latvijas tapšanā. Jau 1919. gada rudenī tika aktīvi runāts, ka tūdaļ, tūdaļ būs jāsasauc Satversmes sapulces vēlēšanas, bet šo plānu izjauca Bermonta uzbrukums, un to varēja īstenot tikai 1920.gada pavasarī. Visa Latvijas sabiedrība gaidīja šo notikumu kā tādu demokrātijas īstenošanu praksē.

Kamdēļ šodien ir nacionāla mēroga brīvdiena un izkārti valsts karogi, pietiekami liela sabiedrības daļa joprojām nezina. Satversmes sapulces sasaukšanas svētkus aizēno Padomju gados spēcīgi iedibinātā tradīcija svinēt darbaļaužu svētkus.

To pierādījuši gan iepriekšējo gadu pētījumi, kur līdz pat 78% iedzīvotāju neko par Satversmes sapulces sasaukšanas svētkiem neko nezināja, gan arī LNT Ziņu šodien uzrunātie cilvēki Rīgas ielās.

Kad pirms 97 gadiem sasauca Satversmes sapulci Latvijas tiesisko pamatu likšanai, tā darbojās līdz 1922.gada rudenim, kad arī notika 1.Saeimas vēlēšanas.

Lasi vēl