Lauksaimniekiem var neizdoties panākt atļauju šaut migrējošās zosis, kas krietni patukšo apsētos laukus

1 komentārs

Lauksaimniekiem var neizdoties panākt atļauju pavasarī šaut migrējošās zosis. Barības meklējumos putni patukšo sējumus un zemnieki vēlas to ierobežot.

Taču amatpersonas norāda, ka tā vietā lauksaimniekiem būtu aktīvāk jāizmanto šim nolūkam izveidotais kompensāciju mehānisms.

Ik gadu atgriežoties no siltajās zemēs pavadītās ziemas, atceļā migrējošie putni nolaižas arī Latvijā. Apsētie lauki ir to barības oāze.

Par putnu radītajiem zaudējumiem lauksaimnieki var saņemt kompensācijas. Kā LNT Ziņām norāda Dabas aizsardzības pārvaldē, šopavasar speciālisti izbraukuši uz pieciem izsaukumiem.

Zosīm ir laba atmiņa. Tās atceras vietas, kur bijušas iepriekš, tādēļ vienā un to pašā laukā nosēžas gadu no gada. Tādēļ Krustpils novada lauksaimnieks Andris Felss ir viens no tiem, kas vēlas panākt tiesības atsevišķos gadījumos putnus šaut.

Taču pat ja iecerei Latvijā atrastos atbalstītāji, šis būtu daudz plašāka mēroga jautājums. Liegums pret pavasaros migrējošiem putniem izmantot ieročus pastāv arī apkārtējās valstis un ne tikai.

Tieši tāpēc putnu nodarītos zaudējumus kompensē naudā. Kompensāciju iegūšanai gan ir nepieciešami priekšnoteikumi – jābūt uz lauka izliktam biedēklim vai atbaidītājiem ar skaņu. Vienkārša putnu aizdzīšana neskaitās.

Vidēji ik gadu Latvijā par putnu radītajiem zaudējumiem kompensācijām tiek pieteikti ap 700 hektāri lauksaimniecības zemes.