Latvijas simtgades svinības turpinās: nākamā gada vadmotīvs būs “Brīvība”

0 Komentāru

Latvijā arī nākamgad turpināsim svinēt valsts simtgadību. Svētku turpinājuma vadmotīvs būs “Brīvība”. Mērķis ir mudināt mūs visus padomāt, cik apzinīgi ar šo vērtību rīkojamies.

Tikmēr kopumā simtgadi ar visdažādākajiem pasākumiem esam svinējuši jau trīs gadu garumā. Lai gan sākotnēji bija arī neizpratne un diskusijas par programmu un īpaši par tēriņiem, speciālisti tagad izvērtējuši, ka svinības tomēr izdevās.

Kad Latvijas simtgadības svinības sākās, tām bija jāsasniedz konkrēti mērķi, piemēram, stiprināt piederības izjūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī rosināt sabiedrības līdzdalību valsts stiprināšanā. Rezultātu vērtēja vairāku Latvijas augstskolu speciālisti. Secinājums – svētki ir izdevušies un mērķi sasniegti. Kā paliekošāko ieguvumu cilvēki nosaukuši nemateriālās vērtības – pasākumus un gūtās emocijas.

“Cilvēki norāda, ka emocionālais piesātinājums, ko simtgades pasākumi deva – tieši ar iespēju pašiem ierosināt lietas, pašiem piedalīties un sajusties kā Latvijas daļai, ir tas, kas veido ciešu piesaisti valstij, jo emocionāli ar sirdi, darbību, kultūras praksi sajūties kā Latvijas daļa,” pauž Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe.

Veiksmīgs ir bijis svētkus raksturojošais vēstījums “Es esmu Latvija” – to cilvēki labprāt izmantoja un daudzināja. Visatzinīgāk vērtētas simtgades filmas, 18. novembra svinības, kā arī akcijas “Katram savu tautastērpu” un “Skolas soma”.

“Diemžēl lielajā diskusiju telpā naudas jautājums pārmāca saturiskos jautājumus, bet tajā pašā laikā, redzot rezultātu, mēs varam teikt, ka tas nebija dārgi. Tā bija vērtīga investīcija. Tā bija investīcija cilvēkos. Cilvēki vēlējās, lai tā nebūtu formāla svinēšana. Nebūtu oficiālu pasākumu kopums, bet svētki ikvienam. Manā skatījumā programma bija plaša un daudzveidīga, ka katrs cilvēks, kurš vēlējās, varēja svētkus svinēt,” norāda Latvijas Universitātes Politikas zinātnes profesore Žaneta Ozoliņa.

Simtgadības svinības nav beigušās. Tās turpināsies vēl divus gadus. “Dažkārt esam dzirdējuši izskanam domu, ka esam noguruši no svinēšanas. Vai ir iespējams saglabāt emocionālu pacēlumu piecu gadu garumā? Atbilde šādiem skeptiķiem ir pārliecinošs “jā”. Programmai ir sava dramaturģija, tā ir daudzslāņaina un multidimensiāla,” pauž kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Šis bija varonības gads, savukārt nākamgad atslēgvārds būs brīvība, kad atzīmēsim 100 gadus Latvijas Satversmei un valsts pirmā prezidenta vēlēšanām. Plašā programma sākās 2017. gada 4. maijā ar Latgales kongresa simtgades atceri un noslēgsies 21. gada janvārī ar valsts starptautiskās atzīšanas de iure simtgadi.

0 Komentāru