Pievienot komentāru

Latvijā katru dienu no vardarbības cieš 100 sievietes. Tā ir gan fiziskā, garīgā un emocionālā vardarbība. Gita Bināne ir sieviete ar plašu sirdi, un tieši viņa, ir tā, kura ir gatava palīdzēt nelaimē nonākušajām meitenēm. 

Latvijas lepnuma nominācijā Labie darbi apbalvojumu ieguva Gita Bināne, kura ir “Cerības Centrs” dibinātāja. Kā stāsta pati laureāte “Cerības centrs” aizsākās ar zvanu pie durvīm, ziemas aukstajā periodā, kad izmisusi sieviete grūtniecības 8. mēnesī lūdza pēc palīdzības, un Gita bija tā sieviete, kura nevarēja atteikt, meklējot risinājumus. Tā soli pa solim radās ideja par “Cerības centra” izveidošanu, kura galvenais mērķis ir palīdzēt sievietēm, kuras ir nonākušas nelaimē.

Foto

“Cerības centrā” nonāk meitenes dažādos vecumos, ar dažādiem dzīvesstāstiem, un no dažādiem sociālajiem slāņiem. Šobrīd centrā ir astoņas mammas un vienpadsmit mazuļi, kas ir maksimālais skaitlis, ko centrs pašreiz var atļauties. Gita norāda, ka viņas ģimenē izglītībai ir liela nozīme, un mēģina stimulēt centra iemītnieces, to iegūt, kas noteikti var pavērt plašas durvis nākotnes dzīvei. Pašas centra sievietes raksturo, ka Gitas Binānes izveidotais “Cerības centrs” ir kā viena liela ģimene,  kurā sievietes viena otrai izpalīdz. Gita Bināne ļoti cer, ka sabiedrība kļūs saprotoša, likumdošana sakārtotāka un nevienam Latvijas bērnam nenāksies uzaugt bērnu namā.

Video

Par projektu

”Latvijas Lepnums” ir 2004. gadā aizsākts kanāla ”TV3” (SIA All Media Latvia) sociālās atbildības projekts, kas jau vairāk nekā 16 gadu garumā ”Latvijas Lepnuma” godināšanas ceremonijā apbalvo līdzcilvēkus, kuri ar pašaizliedzīgu, nesavtīgu rīcību un iedvesmojošu darbu ir padarījuši Latviju labāku, veicinot pozitīvas pārmaiņas, vairojot iejūtību, iekļaušanu, uzlabojot cilvēku savstarpējās attiecības un sabiedrības domu.