Latvijas jauniešiem augstākās prasības reģionā – algā grib saņemt pusotru tūkstoti mēnesī

32 komentāri
Latvijas jauniešiem augstākās prasības reģionā – algā grib saņemt pusotru tūkstoti mēnesī
FOTO: LETA

Šodien Ekonomikas ministrija (EM) informē par darba tirgus prognozēm.

Ministrija ir aktualizējusi darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes, vienlaikus raksturojot esošo situāciju darba tirgū un prognozējot darba tirgus attīstību laika periodam līdz 2035.gadam.

Interesanti liekas, ka Latvijas jauniešiem ir visaugstākās prasības reģionā. Viņi algā vēlas saņemt vismaz 1591 eiro mēnesī.

“Jaunākās prognozes liecina, ka izglītības piedāvājums pēdējos gados ir kļuvis sabalansētāks un tuvāks darba tirgus pieprasījumam, tomēr disproporcijas saasina demogrāfijas tendences un darba tirgus reģionālās atšķirības. Tāpat secināts, ka darba iespējas palielināsies jomās, kas rada un apkalpo jaunās tehnoloģijas, savukārt darbavietu samazinājums sagaidāms profesijās ar lielu manuālo un atkārtojamu darbu īpatsvaru,” norādīja EM.

Pēc ministrija teiktā, darba tirgus prognozes ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus attīstības tendences un potenciālos riskus, saglabājoties esošajai izglītības sistēmai un izglītības piedāvājuma struktūrai. Apzinot problēmas, ir izstrādāti valdībā iesniedzami risinājumi darba tirgus pārkārtojumu realizācijai vidējā termiņā, lai sekmētu stabilu un sabalansētu valsts ekonomisko izaugsmi.

Darba tirgus prognozes EM izstrādā kopš 2008. gada, un tās balstās uz ministrijas izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem.

Plašāk TV3 Ziņās plkst. 19.00!

32 komentāri