Latvijas iedzīvotāju labklājība turpinās strauji augt – vidējo darba samaksu 2020. gadā prognozē 1128 eiro apmērā

51 komentārs
Latvijas iedzīvotāju labklājība turpinās strauji augt – vidējo darba samaksu 2020. gadā prognozē 1128 eiro apmērā
VLADISLAVS PROŠKINS, F64

Latvijas darba tirgus turpina uzkarst, kā rezultātā visai strauji palielinās Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmenis, un jau nākamgad vidējā darba samaksa varētu sasniegt 1128 eiro.

Tas izriet no Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) prognozēm, kas šodien tika prezentētas Saeimas Budžeta komisijā, kas sāka darbu ar šā gada valsts budžeta projektu.

FDP akcentē, ka Latvijas darba tirgus turpina uzkarst: bezdarba līmenis samazinās un turpmākajā periodā plānots zem dabiskā līmeņa. Tikmēr līdzdalības līmenis darba tirgū sasniedz jau 70%, kas ir augsts radītājs. Tādējādi šogad un nākamgad turpināsies spiediens uz darba samaksu un inflāciju.

2019. gadā un vidējā termiņā reālā IKP izaugsme tiek plānota ap 3%. Latvijā turpināsies cenu konverģences process, kura rezultātā cenas turpinās augt straujāk nekā vidēji eirozonā.

FDP ieskatā, valdības rīcības plānā nav redzami pietiekami pasākumi darba tirgus strukturālām izmaiņām.

Kā citi riska faktori ekonomikai tiek minēti mazāk labvēlīgi apstākļi ārējā tirdzniecībā un zemāks ārējais pieprasījums, kā arī nenoteiktība ar “Brexit” ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un ja netiek panākts pietiekams progress, izpildot Moneyval rekomendācijas.

Tāpat Latvijas valdības tiek kritizētas par to, ka, neņemot vērā augsto ekonomikas attīstības tempu, joprojām dzīvojam uz parāda, par ko liecina budžeta deficīts.

51 komentārs