Latvijai jātaisnojas par vairākām neizpildītām direktīvu prasībām vides aizsardzības jomā

1 komentārs
Latvijai jātaisnojas par vairākām neizpildītām direktīvu prasībām vides aizsardzības jomā
MĀRTIŅŠ ZILGALVIS, F64

Valdība otrdien plānojusi izskatīt vairākus jautājumus saistībā ar neizpildītām direktīvu prasībām vides aizsardzības jomā, liecina Ministru kabineta darba kārtība.

Latvija saņēmusi Eiropas Komisijas paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā, kurā norādīts, ka Latvija nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā direktīvas par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, jeb tā dēvētās Biotopu direktīvas prasībām.

Latvija neesot ilgstoši pienācīgi noteikusi nevienu no 328 Eiropas kopienā nozīmīgām teritorijām kā īpaši aizsargājamu dabas teritoriju.

Tāpat Latvija nav noteikusi šīm teritorijām specifiskus saglabāšanas mērķus un vajadzīgos saglabāšanas pasākumus.

Otra direktīva, kuras prasības, visticamāk, nav izpildītas, ir direktīva par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai. Saistībā ar šo prasību ievērošanu, plānots uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2021.gada 23.martam sagatavot un valdībā iesniegt grozījumus noteikumos par gaisa kvalitāti.

Valdībai izskatīšanā iesniegts vēl viens lēmumprojekts saistībā ar pārkāpuma procedūru, par kuru ziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Taču šim lēmumprojektam, nav pievienota informācija, kas paskaidrotu, pārkāpuma būtību.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, visiem Latvijas nostājas projektiem piešķirts ierobežotas pieejamības statuss un tie tiks skatīti slēgtajā valdības sēdes daļā.