Latvijā sācies dabas skaitīšanas noslēdzošais posms

Pievienot komentāru

Par spīti visam, pavasaris nav atcelts. Un arī šogad Latvijā turpināsies dabas skaitīšana. No aprīļa līdz oktobrim eksperti apsekos dabas vērtības 78 novados. Vai dabas skaitītāju darbu šopavasar ietekmēs arī koronavīrusa krīzes dēļ ieviestie ierobežojumi?

Šonedēļ Latvijā atsākās dabas skaitīšana. 1. aprīlī šogad pirmo reizi eksperti devas mežā, lai novērtētu veģetācijas procesus. Daba mostas pilnā sparā. Ekspertu skatījumā, augi attīstās tieši tā, kā tam būtu jābūt.

“Izskatās, ka svaigi. Ir diezgan maz. Zilās vizbulītes, protams, jau zied viņas zied jau vairākas nedēļas. Tāpat arī zeltstarītes. Bet dzeltenas vizbulītes un baltās tikai tagad lien ārā pāris centimetru gari stādiņi. Tāpat lejdzērkstes, cietā virza, spuļģītes un citas zemsedzes sugas tikai tagad sāk līst ārā, bet jau ir pamanāmas un atpazīstamas,” stāsta biotopu eksperts Gatis Eriņš.

Nepilnu trīs stundu laikā Annenieku mežā dabas skaitītāji atraduši vairākus vērtīgus biotopus, kuri tagad būs kartēti. Meža apsekošanai agrā pavasarī esot savas priekšrocības.

“Ir vieglāk pārvietoties, tālāk var redzēt, ja mežs nav pilns ar lapām. Bet ir bišku sarežģītāk, ir jābūt zināšanām par sugām, lai varētu tos visus kokus krūmus noteikt bezlapu stāvokli pēc pumpuriem, pēc zariem,” teic biotopu eksperts.

Dabas skaitīšanā Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos, un eksperti apsekošanu veic katru gadu noteikto kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritoriju robežās. Tādēļ biotopi – ilglaicīgi veidojušās un pareizi apsaimniekotas teritorijas, kurās sastopama lielāka dabas daudzveidība – daļā novadu tiek vērtēti vairāku sezonu ietvaros. Šogad uzsvars tiek likts uz trīs lielajām dabas aizsargājamām teritorijām: Ķemeru un Gaujas nacionālie parki, kā arī Lubāna mitrājs.

“Šis teritorijas būs gana interesantas, jo tās ir aizsargājams teritorijas, un ceram ka tās dabas vērtības, kam šis teritorijas ir veidotas, arī tur būs sastopamas un to apstiprinās,” saka Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne.

Šogad Latvijā norisinās Dabas skaitīšanas 4., noslēdzošais posms. Bet pēc tam tiks sagatavots liels ziņojums Eiropas komisijai. Izskatās, ka cilvēka saimnieciskās darbības dēļ meža biotopu stāvoklis ir pasliktinājies.

“Meža fragmentācija ir lielāka ka bija līdz šim. Upju biotopu kvalitāte ir laba un jo īpaši Gaujas upes baseinā upes ir ļoti labā kvalitātē. Latgales ezeri ir brīnišķīgi,” norāda Dabas skaitīšanas vadītāja.

Jaunā koronavīrusa izplatības dēļ noteiktie ārkārtas stāvokļa ierobežojumi dabas skaitīšanai traucējot tikai tik daudz, kas zem jautājuma tagad ir agrāk plānotā ārvalstu ekspertu ierašanās. Kā arī dabas skaitītājiem būs jāievēro distance tiekoties ar teritoriju īpašniekiem. Bet varbūt, tas esot pat labi, jo cilvēki ne vienmēr uzvedoties adekvāti. Patreiz eksperti gaida atbildes uz 14 tūkstošiem vakar izsūtīto vēstuļu šopavasar apsekojamo teritoriju īpašniekiem.