Latvija piešķir patvērumu pirmajiem no Grieķijas atbraukušajiem bēgļiem

Komentāri
Latvija piešķir patvērumu pirmajiem no Grieķijas atbraukušajiem bēgļiem
FOTO: F64

Ceturtdien, 28.aprīlī, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) paziņoja lēmumu par alternatīvā statusa piešķiršanu pirmajām divām pārvietotajām ģimenēm no Grieķijas, kas februāra sākumā ieradās Latvijā Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros.

Ģimene no Eritrejas ir atradusi dzīvesvietu, savukārt ģimenei no Sīrijas dzīvesvieta vēl tiek meklēta un tā šobrīd vēl uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos. Abas ģimenes par prioritāti uzskata latviešu valodas apgūšanu un turpmāk vēlas dzīvot un strādāt Latvijā.

Pēc statusa iegūšanas Eritrejas pilsonis, kuram ir plašas un unikālas valodu zināšanas, tiks pieņemts darbā Patvēruma meklētāju centrā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros. Viņa darba pienākumos ietilps atbalsta sniegšana centra darbiniekiem, nodrošinot ikdienas saziņu ar patvēruma meklētājiem, kā arī mutvārdu un rakstveida tulkošana no tigriņu, arābu un amharu valodām.

Arī ģimene no Sīrijas ir gatava pēc iespējas ātrāk iesaistīties darba tirgū, tiklīdz būs tāda iespēja un to varēs apvienot ar Latviešu valodas apgūšanu.

Jau ziņots, ka februāra sākumā uz Latviju Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros tika pārvietotas divas ģimenes no Sīrijas un Eritrejas, tai skaitā divi pirmskolas vecuma bērni.

Alternatīvo statusu var piešķirt personai, ja ir pamats uzskatīt, ka personai tās mītnes zemē draud nāves sods vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās vai pazemojoša sodīšana, ir smagi un individuāli draudi, kas apdraud dzīvību vai veselību plaši izplatītas vardarbības dēļ starptautisku, ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu gadījumā.

Savukārt bēgļa statusu piešķir personām, kuras savā mītnes zemē pamatoti baidās no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, sociālās piederības vai politiskās pārliecības dēļ un, ja iepriekš minēto iemeslu dēļ, persona nespēj vai nevēlas izmantot attiecīgās valsts tiesisko aizsardzību, un persona atrodas ārpus šīs valsts teritorijas.

Lasi vēl