Kur atrodas dokuments par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ko redzējis vien retais?

1 komentārs

Apskatīt vienu no svarīgākajiem Latvijas dokumentiem un uzzināt par tā tapšanas vēsturi devās LNT Ziņas.

Dokuments par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu jeb 4. maija deklarācija pašlaik glabājas Latvijas Valsts arhīvā nelielā seifā, un tā oriģinālu kopš 1990. gada 4. maija ir redzējis vien retais.

Foto

Deklarācijas teksts aizņem divas A4 lapas, taču klāt ir vēl vairāki 1990. gada 4. maijā Augstākajā Padomē pieņemti dokumenti.

Aicinājums Latvijas tautai, vēstījums PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam, aicinājums pasaules valstu valdībām, vēstules Lietuvas un Igaunijas augstāko padomju priekšsēdētājiem un vēl citi pievienotie dokumenti.

Tā laika Augstākās Padomes deputāte Velta Čebotarenoka skaidro, ka par visiem minētajiem dokumentiem Latvijas augstākās padomes deputāti balsoja, lai atjaunotu Latvijas neatkarību.

Neatkarības atjaunošanas deklarācijā pasludināts, ka Latvija Padomju Savienībā ir iekļauta, veicot militāru agresiju, tāpēc Latvijas iestāšanās Padomju Sociālistisko Republiku savienībā atzīstama par spēkā neesošu.

Neatkarības deklarācijas tapšanas brīdī Latvijā bija daudz iebraucēju no citām Padomju savienības valstīm un viņiem visiem bija balsstiesības. Tāpēc svarīgi bija, ka neatkarība tiek atjaunota, nevis iegūta no jauna.

Tolaik augstākajā padomē bija 201 deputāts un neatkarības atjaunošanas pozitīvam balsojumam bija nepieciešamas 2/3 balsu. Liela daļa bija Latvijas Tautas frontes deputāti, taču daudz bija arī tā dēvētie Interfrontieši, kas cīnījās pret neatkarības centieniem. Līdz pēdējam brīdim pastāvēja iespēja, ka neatkarības deklarācija netiks pieņemta.

Pēc deklarācijas pieņemšanas augstākā padome darbojās vēl trīs gadus pieņemot Latvijas atjaunošanai vēl daudzus svarīgus lēmumus, kur pamatā bija šis dokuments par valsts neatkarības atjaunošanu. Tagad deklarācijas mājvieta ir Valsts arhīva ēkā aiz šī seifa slēgtajām durvīm.