Kozlovskis: Ārvalstu kaujinieku problēma prasa aktīvu rīcību

0 Komentāru
Kozlovskis: Ārvalstu kaujinieku problēma prasa aktīvu rīcību
FOTO: LETA

9. oktobrī Luksemburgā Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vienojās paātrināt Pasažieru datu reģistra izveidi, lai ar tā palīdzību laicīgi identificētu potenciāli radikalizētus ārvalstu kaujiniekus, novērstu organizēto noziedzību un terorismu.

Ministri vienojās par stratēģiskas pieejas attīstīšanu migrācijas plūsmas pārvaldībai, kā arī uzklausīja atbildīgo dienestu informāciju par paveikto migrācijas plūsmas kontroles uzlabošanā.

Padomes sēdes ietvaros ministriem bija padziļināta diskusija par ārvalstu kaujiniekiem, kā to augustā noteica Eiropadome. Diskusijas mērķis bija sniegt politiskas norādes tālākai virzībai divos jautājumos – pasažieru datu reģistrēšana un robežkontroles mehānismi uz Šengenas ārējās robežas. Ministri arī vienojās par nepieciešamo rīcību, lai paātrinātu jau spēkā esošo pasākumu ieviešanu praksē.

”Kvalitatīva ES pasažieru datu reģistra izveide nākotnē ļautu efektīvāk cīnīties ar ārvalstu kaujinieku fenomenu. Pasažieru datu reģistrs ir arī nozīmīgs elements cīņai ar terorismu un organizēto noziedzību”, norādīja Kozlovskis, atbalstot nepieciešamību ātrāk virzīties uz priekšu ar vajadzīgā tiesiskā regulējuma izveidi.

Tāpat ministri diskutēja par stratēģiskas pieejas attīstīšanu migrācijas plūsmu pārvaldībai, lai nākotnē laicīgi paredzētu migrācijas plūsmas un ar to radītos izaicinājumus. Ministri vienojās, ka jānodrošina iecerēto pasākumu savlaicīga ieviešana, īpašu uzmanību veltot sadarbības stiprināšanai ar trešajām valstīm, kā arī Frontex spēju attīstīšanai.

Diskutējot par sadarbību organizētās noziedzības apkarošanas jomā, ministri tika arī informēti par Eiropola operāciju ”Arhimēds”, kas norisinājās ES ietvaros no 15. līdz 23. septembrim. Operācijas ietvaros, piedaloties arī Latvijas tiesību sargājošām iestādēm, tika aizturētas 1146 personas, konfiscēti 600 kg kokaīna, 200 kg heroīna un 1,8 tonnas marihuānas, kā arī no cilvēku kontrabandistiem izglābti 200 cilvēki, tajā skaitā 30 bērni. Ministri vienojās, ka jāturpina izvērtēt gan šīs operācijas rezultātus, gan veidus, kā nākotnē stiprināt sadarbību cīņā ar organizēto noziedzību.

0 Komentāru