Konkurences padomei piešķir pilnvaras, lai vērstos pret negodīgiem pašvaldību uzņēmumiem

0 Komentāru
Konkurences padomei piešķir pilnvaras, lai vērstos pret negodīgiem pašvaldību uzņēmumiem
Foto: LETA

Valdība otrdien atbalstīja grozījumus Konkurences likumā, kas paredz lielākas Konkurences padomes (KP) pilnvaras, lai vērstos pret negodīgiem pašvaldību uzņēmumiem.

Iepriekš minētā jautājuma izskatīšana tika vairākkārt atlikta, jo Ekonomikas ministrija (EM) par minētajiem likuma grozījumiem nebija panākusi vienošanos ar Latvijas Lielo Pilsētu asociāciju (LLPA).

Pirmdien pēc tikšanās ar ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu (V) LLPA izplatīja paziņojumu medijiem, kurā norādīja, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu arī gadījumos, kad privātais uzņēmējs neredz izdevīgumu iesaistīties vai arī pakalpojumu kvalitāte nav pietiekamā līmenī.

“LLPA aicina KP mainīt filozofiju – iedziļināties situācijās pēc būtības, nevis raudzīties tikai no Rīgas skatu punkta. Reģionos situācijas ir dažādas – arī tur iedzīvotājiem ir tiesības saņemt kvalitatīvus pakalpojumus,” uzsvēra LLPA izpilddirektors Viktors Valainis (ZZS).

Savukārt Valdībai adresētā vēstulē Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) vadītāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska norādīja, ka grozījumi Konkurences likumā palīdzēs stiprināt divus svarīgus principus – godīgu konkurenci un labu pārvaldību.

Tikmēr Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BKPI) vadītājs Latvijā Andris Grafs vēstulē valdībai uzsvēra, ka EM piedāvātais regulējums ir saskaņā ar citu valstu labo praksi, tas ļauj ievērot gan OECD korporatīvās pārvaldības principus, gan konkurences neitralitātes principu, nesašaurinot pašvaldību tiesības iesaistīties komercdarbībā.

“No konkurences tiesību viedokļa nav pieļaujamas situācijas, kad iestādes nepamatoti nosaka ekskluzīvas tiesības vai rezervē tirgu publisku personu uzņēmumiem, diskriminē tirgus dalībniekus, rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, izņemot tos gadījumus, ja šāda rīcība izriet no likuma vai to attaisno sabiedrības intereses un tirgus patstāvīgi nevar nodrošināt pakalpojumus vai preces,” uzsvēra Ekonomikas ministrijā.

Ar grozījumiem Konkurences likumā paredzēta kārtība, kādā KP varēs vērsties pret iestādēm un publisku personu kapitālsabiedrību konkurenci ierobežojošām darbībām. Likumprojekts paredz, ka KP, lai novērstu konkurences ierobežojumus, veic pārrunas ar konkrēto iestādi vai kapitālsabiedrību, bet, ja pārrunu ceļā konkurences ierobežojumu nav iespējams novērst, KP ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru uzliek kapitālsabiedrībai tiesisko pienākumu, kas novērš konkurences kavēšanu.

Likuma grozījumi attieksies uz publisku personu tiešā un netiešā izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām, t.i., gan valsts, gan pašvaldību kapitālsabiedrībām kā arī valsts un pašvaldību iestādēm.
0 Komentāru