KNAB speciālisti turpmāk tiks dēvēti par inspektoriem

0 Komentāru
KNAB speciālisti turpmāk tiks dēvēti par inspektoriem
Foto: Kaspars Krafts/f64

Valdība 4. septembrī lems par jauna Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) nolikuma pieņemšanu, kas paredz KNAB amatpersonām turpmāk ieņemt inspektoru amatus.

Patlaban spēkā esošajā reglamentā teikts, ka biroja centrālā aparāta un teritoriālo nodaļu personālu veido nodaļu vadītāji, nodaļu vadītāju vietnieki, galvenie speciālisti, speciālisti un izziņas izdarītāji.

Jaunais reglaments paredz, ka biroja centrālā aparāta un teritoriālo nodaļu personālu veido pārvalžu priekšnieki, nodaļu vadītāji, galvenie inspektori, vecākie inspektori un inspektori.

Šāda pieeja tiekot ieviesta, lai nodarbinātiem birojā būtu nodrošināts papildu motivēšanas instruments – karjeras izaugsmes iespējas, kuras patlaban esot ļoti ierobežotas. Proti, patlaban galveno speciālistu no biroja priekšnieka šķir tikai divi augstāki amati – nodaļas vadītājs un biroja priekšnieka vietnieks.

Ieviešot minētās amatu kategorijas, tās tiks salāgotas ar amatpersonu un darbinieku amatu saimēm un līmeņiem atbilstošām mēnešalgu grupām, kā arī tiks pārskatītas amatu klasifikācijas, ievērojot birojam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru. Birojs pieļauj, ka atsevišķiem amatiem varētu rasties nepieciešamība paaugstināt mēnešalgu grupu.

Ņemot vērā, ka KNAB ir izmeklēšanas iestāde un ka tieši biroja priekšnieks primāri uzņemas atbildību par veicamo operatīvo un izmeklēšanas darbību pieļaujamību un tiesiskumu, jaunais nolikums skaidri noteic KNAB priekšnieka pienākumus un tiesības operatīvo darbību un kriminālprocesa jomā. Jaunais nolikums paredz, ka KNAB priekšnieks nosaka biroja operatīvās darbības galvenos virzienus, veidu, saturu, apjomu, intensitāti, likumā noteiktajos gadījumos kontrolē kriminālprocesa virzību un operatīvo darbību īstenošanu, kā arī ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

Tāpat jaunais nolikums paredz, ka KNAB priekšniekam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā atcelt biroja amatpersonu pieņemtos lēmumus, kā arī dot norādījumus par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas un operatīvās darbības veikšanu.

Jaunā projekta mērķis ir aktualizēt KNAB nolikuma saturu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajām pamatprasībām un izveidot konceptuāli jaunu iestādes iekšējo struktūru, kas veicinātu KNAB funkciju efektīvāku izpildi.

Paredzēts, ka jaunais nolikums stāsies spēkā šī gada 15. oktobrī.
0 Komentāru