KNAB paziņojums: Latvijā korupcijas mazināšanā vērojams progress

12 komentāri
KNAB paziņojums: Latvijā korupcijas mazināšanā vērojams progress
EVIJA TRIFANOVA / LETA

Neraugoties uz to, ka Latvijā korupcija joprojām ir vērā ņemama problēma, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ieskatā tās apkarošanā ir vērojams progress, uzskata KNAB.

Progresa pamatā esot sistemātisks, mērķtiecīgs un neatlaidīgs darbs korupcijas mazināšanā, tostarp strādājot pie korupcijas risku novēršanas, ievērojamus resursus ieguldot prevencijas pasākumos, sabiedrības informēšanā un izglītošanā, kā arī nepieciešamo tiesību aktu izmaiņu izstrādē.

KNAB atgādina, ka saskaņā ar Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” 2019. gada sākumā sniegtajiem pasaules valstu korupcijas uztveres indeksa (KUI) datiem 180 pasaules valstu vidū 2018. gadā Latvija ierindojās 41. vietā ar 58 punktiem no 100, noturot konstanti savas pozīcijas šajā reitingā.

Savukārt 2017. gadā Latvija šajā indeksā bija novērtēta ar 58 punktiem, 2016. gadā – ar 57 punktiem. “Tas, ka KUI saglabājies nemainīgs, savā ziņā ir arī inerces jautājums,” norāda birojā.

Birojam 2019. gads bijis intensīvs un aktīvs, kaut gan resursu joprojām trūkstot un, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tostarp, lai nodrošinātu KNAB efektīvu un rezultatīvu darbību koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, KNAB ir jāturpina stiprināt, uzskata biroja vadība.

KNAB ieskatā, turpinot veiksmīgi strādāt visās biroja kompetences jomās, neapšaubāmi tiks sasniegts progress arī nākamajos korupcijas uztveres indeksos.

KNAB gan vērsa uzmanību, ka izmērīt korupcijas līmeni ir teju neiespējami, jo ar korupciju saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem ir latents jeb slēpts raksturs.

Patlaban esot pāragri runāt par biroja darbības rezultātiem korupcijas apkarošanas jomā 2019. gadā, jo KNAB darbības pārskats par 2019. gadu ir sagatavošanas procesā. Vienlaikus KNAB apliecināja, ka no gada sākuma līdz 17. decembrim birojs sācis 47 kriminālprocesus.

Birojā norādīja, ka patlaban ir sagatavots KNAB darbības stratēģijas 2020.-2022. gadam projekts un decembra sākumā tas nosūtīts Ministru prezidentam apstiprināšanai.

Informāciju par KNAB prioritātēm 2020. gadā birojs varēšot sniegt pēc tam, kad biroja izstrādāto darbības stratēģiju apstiprinās valdības vadītājs.

12 komentāri