Kas jādara, ja plūdi draud Tavai mājai?

0 Komentāru
Kas jādara, ja plūdi draud Tavai mājai?
Foto: Guntis Meisters, TV3 Ziņas

Lai arī tiek ziņots, ka plūdu ūdeņi atkāpjas un upes atgriežas savās gultnēs, dažviet, piemēram, pie Mazās Juglas dzīvojošie iedzīvotāji, ziņo, ka ūdens līmenis gluži otrādi – kāpj. Ko darīt gadījumos, ja Tavai mājai tuvojas pārplūdušo upju ūdeņi?

Lūk, ko šādos gadījumos iesaka darīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD):

Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazinās iespējamo vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu:

  • jāizsmeļ notekūdeņu un tualetes bedres;
  • jānodrošina, lai ķīmiskās vielas un produkti atrastos drošās vietās;
  • jānorobežo vai jāizved atkritumi.

Kas jādara plūdu draudu periodā?

Iedzīvotājiem ieteicams klausīties meteorologu brīdinājumus un arī pašiem sekot situācijas attīstībai savu mājokļu tuvumā, brīdināt kaimiņus, ņemot vērā, ka ūdens līmeņa strauja celšanās visbīstamākā, protams, ir naktīs.

Plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotājiem jau laikus vajadzētu parūpēties par veciem cilvēkiem, bērniem, invalīdiem un slimniekiem, atrodot viņiem šajā laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem, nepieciešamības gadījumos lūgt palīdzību pašvaldībām.

Māju saimniekiem, lai samazinātu dabas katastrofas nodarītos materiālos zaudējumus, jāpārvieto mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, jānostiprina pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Jārēķinās, ka māja var applūst pēkšņi, un, ja būs nepieciešams evakuēties nebūs laika prātot, ko ņemt līdz.

Kas jāsagatavo līdzņemšanai pirms evakuēšanās?

  • Dokumenti, nepieciešamie medikamenti, nauda, apģērbi un apavi, pārtikas rezerve.
  • Jāparūpējas arī par mājdzīvniekiem, lai bez kavēšanās tos varētu evakuēt, līdz ņemot barību.
  • Jāsagatavo evakuācijai izmantojamos transportlīdzekļus (automašīnas, traktorus u. c.) un peldlīdzekļus (laivas, plostus u. c.).
  • Pieejamā vietā jātur kabatas lukturīši vai sveces, ar kuru var dot signālu par savu atrašanās vietu applūdes gadījumā.

Gadījumā, ja nevēlies evakuēties, tad Tev ir jānodrošina sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām visnepieciešamākajām precēm iespējamajam plūdu periodam. Atteikums no evakuācijas personai jāapstiprina rakstveidā, tā atbildot par sekām.

Ko darīt, kad plūdi jau pietuvojušies Tavai mājai?

Par plūdiem jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pa tālruni 112 vai 01, kā arī pašvaldību, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu palīdzību laikus.

Plūdu gadījumā nakts laikā izmanto kabatas lukturīšus un sveces, lai glābējiem signalizētu par savu atrašanās vietu.

Dodoties prom no mājas, jāņem līdzi:

Regulāri lietojamie medikamenti, dokumenti, nauda, pārtikas krājumi, apģērbi un apavi, kā arī citas pirmās nepieciešamības preces. Savukārt, evakuējot mājdzīvniekus, ņemiet līdz viņiem nepieciešamo barību.

Atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas.

Ēkām un būvēm jāaizver logi un durvis, lūkas un slēģi un, ja iespējams, jāaizsit ar dēļiem logi un durvis.

Foto: Guntis Meisters, TV3 Ziņas

Foto: Guntis Meisters, TV3 Ziņas

Lai, bēgot no vienas nelaimes, nenokļūtu citā, ir jāievēro drošības noteikumi arī evakuācijas laikā:

Pirms iekāpšanas laivā un mantu novietošanas tajās jāpārliecinās, vai tā ir pietiekami labi nostiprināta.

Kritiskās situācijās ir jācenšas saglabāt mieru, tādēļ iekāpt un izkāpt no laivas vajadzētu bez steigas, nedrūzmējoties.

Cilvēkiem braukšanas laikā nav ieteicams pārvietoties pa peldlīdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos, turklāt jāuzmanās, lai laiva neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem.

Tāpat evakuējoties ar laivu, jāievēro, lai tās borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20 cm un viļņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem.

Neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja vai aktīvas ledus iešanas laikā!

0 Komentāru