Jaunās reģionālās reformas gaidās Jelgavas un Tērvetes novadi runā par apvienošanos

1 komentārs

Pirms kāds galvaspilsētā paguvis pārzīmēt Latvijas novadu karti, atsevišķas vietvaras pašas sākušas sarunas par iespējamu brīvprātīgu apvienošanos.

Neformālas sarunas bijušas starp Tērvetes un Jelgavas novadu pašvaldībām, taču oficiāli lēmumi vēl pirms iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļa uzklausīšanas nav pieņemti.

Tērvetes novads 2000. gadu sākumā izveidojās, brīvprātīgi apvienojoties Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastiem. Tas ļāva salīdzinoši nelielajai pašvaldībai izvairīties no 2009. gada reģionālās reformas. Tērvetes novads jau vēsturiski atsevišķas funkcijas, piemēram, bibliotēkas pakalpojumus, deleģējis blakus esošajam Dobeles novadam.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika neslēpj, ka ir vēl vairāki pienākumi, kurus nodrošināt saviem iedzīvotājiem ir finansiāli neizdevīgi.

Piemēram, bijusī Tērvetes sanatorijas ēka, kurā tagad dzīvo novada iedzīvotāji, ir viena no 30 ēkām, kuras apsaimniekošanu novada dome vēlētos nodot Jelgavas novadam.

Kaimiņu novada domē apstiprina, ka jau tuvākajā laikā tā varētu sākt lemt par šo funkciju pārņemšanu no Tērvetes novada.

Tomēr abas vietvaras par tālākiem soļiem, piemēram, brīvprātīgu apvienošanos, vismaz pagaidām runā ļoti piesardzīgi. Salīdzinoši nelielais Tērvetes novads atrodas starp daudz lielākajiem Jelgavas un Dobeles novadiem. Ar pirmo tas bija saistīts pirmajā brīvvalsts laikā, ar otro – padomju gados.

Ņemot vērā jaunā reģionālās attīstības ministra plānus krietni mazināt pašvaldību skaitu, neformāli apspriesti dažādi scenāriji.

Dace Reinika
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

Kuluāros runā, tas ir skaidrs. Mēs nevaram iebāzt galvu smiltīs un domāt, ka tas mūs neskar, jo mēs esam to novadu skaitā, kur iedzīvotāju skaits ir zem 4000.

Novada vadītāja uzver, ka tomēr šobrīd nekādi lēmumi nav pieņemti un tālāki soļi tiks sperti tikai pēc konsultēšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Vairāk Jelgavas novada virzienā, kas ir tuvāks galvaspilsētai, šobrīd raugās arī uzņēmējs Sandris Laizāns, kurš vienlaikus ir arī Tērvetes novada deputāts. “Viens ir tas, ka virziens, tīri ģeogrāfiski, otrs, ka tomēr Jelgava, es neminēšu, cik reizes ir lielāka par Dobeli, un ir zināma pieredze par to, kā funkcionē atsevišķas lietas Jelgavas novadā atšķirībā no Dobeles novada, tad, jā, tīri pragmatisku apsvērumu dēļ Jelgava liekas pieņemamāka.”

Tērvetē līdzīgi kā daudzos citos mazākos novados uzsver, ka pats būtiskākais līdz ar apvienošanos ir nepalikt par lielā novada nomali, kurai finansējums un līdz ar to attīstība iet ar līkumu.