Izvērtē mazu valsts iestāžu lietderīgumu! Valsts kontrole: Var likvidēt 17 iestādes

1 komentārs

Valsts kontrole aicina izvērtēt 17 mazu un ļoti mazu valsts pārvaldes iestāžu darbības lietderību!

Pēc šā gada pirmajā pusē veikta izvērtējuma secināts, ka nav juridisku šķēršļu šo iestāžu reorganizācijai vai likvidācijai. Vērtētas tādas iestādes kā Latvijas Institūts, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Latvijas Sporta muzejs, Latvijas zinātnes padome, Nacionālais kino centrs, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Valsts dzelzceļa administrācija un citas.

Lai arī 14 no 17 iestādēm norādījušas, ka sniedz būtiskus pakalpojumus nozīmīgai sabiedrības daļai, Valsts kontrole konstatējusi, ka tikai puse iestāžu apkopo sabiedrības viedokli par to pakalpojumu kvalitāti, bet daudzām iestādēm nav spēkā esošas darbības stratēģijas, ko nosaka dažādi normatīvie akti.

Elita Krūmiņa
Valsts kontroliere

Institūcijai ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidri izstrādāta stratēģija vai virzība, ko vispār institūcijai ir jāsasniedz, kādi ir mērķi, kādi ir rezultatīvie rādītāji, kādi ir jāsasniedz šo mērķu īstenošanā un te mēs redzējām, ka tādi īsti nav definēti. Tāpat mēs redzējām diezgan bieži, pat ja ir šie mērķi nodefinēti un rezultatīvie rādītāji ir nodefinēti, viņi ir, ja tā maigi saka, ļoti neambiciozi, ļoti piezemēti, līdz ar to tur pilnīgi noteikti nav nekāds iespringums vajadzīgs, lai arī viņus sasniegtu.

Valsts kontrole sola šo informāciju ņemt vērā un pēc valsts pārvaldes reformu plāna apstiprināšanas valdībā izvērtēt arī šo iestāžu ekonomiskumu un produktivitāti, lai lemtu par to turpmāko likteni.

Kanceleja neizslēdz iespēju, ka daļa iestāžu varētu turpināt darboties, grāmatvedības, lietvedības un citas funkcijas nododot citām iestādēm.

1 komentārs