Iznīcinātas dzīves un neatgriezeniski zaudēta veselība. Atceras 1949. gada 25. marta notikumus

0 Komentāru

Ar pusmastā nolaistiem karogiem Latvijā piemin Komunistiskā genocīda upurus. 1949. gada 25. martā uz Sibīriju tika deportēti desmitiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

Par izsūtīšanas upuriem kļuva galvenokārt tie, kurus padomju vara definēja kā neatbilstošus komunistiskajai ideoloģijai, kā arī tie, kam bija iekoptas lauku saimniecības un citi īpašumi.

Mārtiņš Kazainis
students, gājiena dalībnieks

Manu vecmammu deportēja 1949. gadā, viņa bija pavisam jauna meitene. Vēl palīdz fakts, ka iepriekš strādāju Okupācijas muzejā, tas bija mans darbs par to runāt un atgādināt. Pilsoņa pienākums arī.

Pieminēt vairāk nekā 42 000 izsūtīto šodien piemiņas pasākumos pulcējās deportāciju aculiecinieki, viņu tuvinieki, atsevišķi politiķi.

0 Komentāru