Izdots Sibīrijas latviešu bērza tāss vēstuļu katalogs

1 komentārs
Izdots Sibīrijas latviešu bērza tāss vēstuļu katalogs
Arhīva foto: LETA

Par godu Latvijas simtgadei izdots Sibīrijā uz bērza tāsīm rakstītu vēstuļu katalogs. Grāmatā apkopotas vēstules, kuras iedzīvotāji atdāvinājuši Latvijas muzejiem.

Izdevums spilgti ilustrē apstākļus, kādos mūsu tautieši bija spiesti dzīvot izsūtījumā, kur nabadzība bija tik liela, ka bieži nauda papīram nepietika.

Līdz šim apzinātas kopumā 45 uz bērza tāsīm rakstītas vēstules, ko saviem tuviniekiem un draugiem sūtījuši represētie Latvijas iedzīvotāji. Fiziski tās glabājas deviņos Latvijas muzejos, bet nu apskatāmas arī grāmatā.

Agrita Ozola
Tukuma muzeja direktore, grāmatas autore

Viņas tiešām ir dokuments par to, ko cilvēki dabū ēst, par ko viņi domā, kādas iespējas ir sazināties, kuru vēstuli viņi saņem, kuru nē, ir visi cenzūras zīmogi, pasta zīmogi virsū uz šīm tāsīm. Tas nozīmē to, ka kara laikā papīrs nebija tiešām pieejams un pat zīmuli varēja tikai aizņemties vai iegūt par maksu.

Kataloga autores skatījumā unikālākās bērza tāšu vēstules tapušas stingra režīma labošanas darbu nometnēs, vērtīgas ir arī vēstules, ko rakstījuši pretošanās kustības dalībnieki. “Katrs, kurš atver šo grāmatu, var izlasīt vēstules tekstu, apskatīt attēlu detaļās, iegūt informāciju par to, kur šī vēstule ir tapusi, kas to ir rakstījis, kam ir sūtīta vēstule,” turpina Ozola.

Unikālās vēstules iekļautas UNESCO pasaules dokumentārā mantojuma reģistrā, tāpēc jaunais katalogs ir liels pienesums šī mantojuma apzināšanā un popularizēšanā.

Beāte Lielmane
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve

Tas parāda, cik dažāds dokumentārais mantojums var būt – tās nav tikai grāmatas vai kādi teksti, tas var būt arī uz bērza tāss uzrakstīts vēstījums. Šīs tāsis ir piemērs tam, ka, atklājot to, ko cilvēki, kādos apstākļos to ir rakstījuši, kādas idejas ielikušas, tas parāda. Tas parāda, cik vērtīga šī lieta ir.

Vēstures jomas entuziasti tikmēr norāda uz jaunā kataloga nozīmi jauniešu izglītošanā. “Es domāju, šī būs vēl viena iespēja sarunai par šo laika periodu pēc Otrā pasaules kara par izūtījumu, un tāds vēlējums pārlūkot savas vai savu radinieku vēstules, kuras varbūt glabājas dziļi noglabātas kādā kumodes stūrītī. Un ne tikai pārlasīt, bet pieaicināt arī savu dēlu, meitu, mazbērnu,” uzskata Ventspils bibliotēkas Pārventas bibliotēkas vadītāja Igeta Gredzena.

Uz bērza tāsīm rakstītās vēstules grāmatā arī iztulkotas – krievu, angļu un franču valodā. Grāmata izdota 1000 eksemplāros.