Iedzīvotāji varēs rosināt novada teritorijas pievienošanu citai pašvaldībai

0 Komentāru
Iedzīvotāji varēs rosināt novada teritorijas pievienošanu citai pašvaldībai
KASPARS KRAFTS, F64

Iedzīvotāji varēs rosināt novada teritorijas pievienošanu citai pašvaldībai, paredz Ministru kabineta šodien, 15. jūnija, pieņemtie grozījumi Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumos.

Šādus grozījumus var ierosināt iedzīvotāji, attiecīgajam plānošanas reģionam iesniedzot iedzīvotāju atbalstītu iniciatīvu, kuru atbalstījuši vismaz 51% attiecīgajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu.

Lai izprastu grozījumu ierosināšanu un lai labāk varētu izprast tā pamatojumu, viens no izvērtējumā iekļautajiem kritērijiem ir nepieciešamība izvērtēt informāciju par vēsturiskajiem notikumiem, kas noveduši līdz grozījumu ierosināšanai. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tieši vēsturiskie apstākļi ļauj saprast kā veidojušās un attīstījušas administratīvās teritorijas.

Pēc iedzīvotāju ierosinājuma pašvaldībai būs jārīko publiskā apspriešana. Publisko apspriešanu var nerīkot tā pašvaldība, kurai paredzēts pievienot novada teritoriālo vienību vai tās daļu.

Noteikumu projektā ir novērstas iepriekšējos noteikumos konstatētās nepilnības, piemēram, ka attiecīgus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu robežu grozījumus varēja ierosināt tikai pašvaldības dome.

Novada domei, ierosinot izmaiņas nebija pienākums primāri noskaidrot to iedzīvotāju viedokli, kurus tieši skars grozījumi.

Lai jautājums pa administratīvo robežu grozīšanu tiktu virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā, bija nepieciešami pozitīvi visu iesaistīto pašvaldību lēmumi, līdz ar to process netika virzīts tālāk, ja kāda no pašvaldībām nepiekrita grozījumiem.

Papildus Noteikumu projekts paredz plānošanas reģionu iesaisti un kompetenci administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu robežu grozījumu virzībā.

Noteikumi paredz kārtību, kādā tiek veikta administratīvā centra maiņa, administratīvo teritoriju un novada teritoriālā iedalījuma robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas kārtība un nosacījumi u.c.
0 Komentāru