Iedzīvotāji domā par vecumdienām! Valsts fondēto pensiju līmeņa aktīvi palielinājušies par 428 miljoniem eiro

1 komentārs

Cilvēki par vecumdienām domā – pērn pieauguši pensiju fondos iemaksātie aktīvi. Tomēr, neskatoties uz to, ka daļa iedzīvotāju rūpējas par savu pensiju, vairums aizvien ir sociāli neaizsargāti – gan tāpēc, ka darba devēji izvēlas par saviem darbiniekiem nemaksāt sociālās iemaksas, gan tāpēc, ka daudzi aizvien šādas iemaksas nākotnē uztver kā nodokli.

Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk domā par savu nodrošinājumu vecumdienās – pēc Komercbanku asociācijas datiem, pērn, salīdzinot ar 2015.gadu, pieauguši gan 2., gan 3. līmeņa pensiju fondu aktīvi. Pagājušais gads bijis ar rekordaugsts iemaksu ziņā – pensiju 3. līmenī iemaksāti vairāk nekā 70 miljoni eiro.

Savukārt valsts fondēto pensiju līmeņu aktīvi pērn palielinājušies par 428 miljoniem eiro.

Tomēr aizvien ir milzīgs skaits to cilvēku, kuri ir sociāli nenodrošināti. Tiek uzsvērts, ka, kombinējot visus trīs pensiju līmeņus, var vecumdienās iegūt pienācīgus ienākumus. Tāpēc iedzīvotāji aicināti ieguldīt gan otrajā, gan trešajā līmenī. Lai gan sociālās iemaksas nākotnē tiks izmaksātas pensiju veidā vai vajadzību gadījumā bezdarbnieku vai slimības pabalsta veidā, daudzi aizvien šo maksājumu uztver kā nodokli.

Brīvprātības princips nestrādā nevienā valstī. Tikai caur automātisko iekļaušanu darba samaksā mums ir iespēja mazināt sociālo spriedzi. Lai cilvēkam iztikšana arī ir tajā laikā, kad nestrādās.

Aizvien tiek meklēts veids, kā mudināt maksāt sociālās iemaksas – vai darba ņēmējiem pašiem brīvprātīgā kārtā vai darba devējiem par saviem darbiniekiem. Latvijā ir tikai 970 uzņēmumu, kas veido uzkrājumus darbinieku labā.

Cilvēks, strādājot mazkvalificētu darbu, kļūstot par mikrouzņēmumu, ir pilnīgi bez sociālajām garantijām. Firmas, kas to dara, strādā ar peļņu un palielina peļņu vēl vairāk, pelnot uz sociālajām garantijām. Un to peļņu eksportē uz savu valsti.

Līdz 1.aprīlim Finanšu ministrija piedāvās nodokļu reformu, kur arī būs iekļauts, kā risināt sociālo iemaksu veikšanu.

1 komentārs