Francijā atklāts, ka bērnu autiņbiksītēs atrodama virkne ķīmisku vielu; Latvija ieņem nogaidošu pozīciju

3 komentāri
Francijā atklāts, ka bērnu autiņbiksītēs atrodama virkne ķīmisku vielu; Latvija ieņem nogaidošu pozīciju
Ilustratīvs foto. (REUTERS/SCANPIX)

Francijas Nacionālā veselības aģentūra ir paziņojusi, ka bērnu autiņbiksītēs atrodama virkne ķīmisku vielu, tostarp pretrunīgi vērtētais lauksaimniecības pesticīds – glifosāts. Latvijas atbildīgie dienesti pagaidām ieņem nogaidošu pozīciju. Kamēr nav izsludināti Eiropas Savienības mēroga ierobežojumi vai brīdinājumi, autiņbiksīšu lietošana tiek uzskatīta par drošu, proti, tā neradot draudus bērnu veselībai.

Glifosāts ir viens no vairāk nekā 1000 dažādiem pesticīdiem, ko izmanto lauksaimniecībā kaitēkļu iznīcināšanai. Latvijā tas sastopams, piemēram, “raundapa” sastāvā, ar ko tiek migloti lauki. Pēdējos gados par glifosāta izmantošanu un klasifikāciju zinātnieku vidū noritējušas karstas diskusijas, jo pastāvēja bažas, ka šis ķīmiskais savienojums ir kancerogēns. Tomēr Eiropas ķīmisko vielu aģentūra to nav ierindojusi kancerogēno vielu sarakstā.

“Tam paliek spēkā tās bīstamības klasifikācijas klases, kas tam jau bija, tātad tas ir kaitīgs acīm, tātad, strādājot ar šo “raundapu” glifosāts, kas ir sastāvā, ja nokļūst acīs, var būt acu bojājumi un glifosāts ir hroniski kaitīgs ūdens videi,” skaidro Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.

Vienlaikus tiek norādīts, ka glifosāts nav kaitīgs, ja tiek lietots atbilstoši instrukcijām. Veselības inspekcijas speciālisti norāda, ka pēc Francijā veiktā pētījuma bērnu autiņbiksītēs atklātas kopumā 60 bīstamas vielas un glifosāts ir tikai viena no tām. Turklāt līdzīgu ķīmisko vielu spektru varētu konstatēt arī daudzos citos sadzīves priekšmetos un lietās.

“Jautājums, kādās koncentrācijās tās ir un kas notiek ar tām. Teiksim, ar autiņbiksītēm – vai lietošanas laikā kādas vielas var dalīties ārā, vai tās var nokļūt bērnu organismā un pat tad, ja teorētiski var pieļaut, ka kaut kas nokļūst organismā, tad jāskatās, kāda ir tā koncentrācija, kas organismā parādās un kādas ir tās pieļaujamās drošības robežas,” norāda Vides veselības nodaļas vadītājs.

Francijas Veselības ministrija norādījusi, ka tūlītējas briesmas mazuļiem nedraud. Izvērtējot pētījumu, arī Latvijas Veselības inspekcijas eksperts konstatētās glifosāta koncentrācijas vērtē kā ļoti zemas, vienlaikus uzsverot, ka glifosāts nav vienīgā viela autiņbiksītēs, kas raisa bažas.

“Potenciāli tur varētu būt arī kaut kas bīstamāks. Tur ir policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, kas tiešām ir atzīti kā kancerogēnas vielas. Tur ir tādi veci pesticīdi kā landāns vai lindāns, kas ir Eiropas Savienībā jau pāris desmitus gadu kā aizliegts,” saka Kadiķis.

Arī zinātniskajā institūtā ”Bior” ārzemju masu medijos izplatītās ziņas vērtē kā pārspīlētas, jo autiņbiksīšu ražotājiem dots 15 dienu termiņš, kurā, ņemot vērā aģentūras atklājumus, samazināt nelabvēlīgo ķīmisko vielu klātbūtni, cik vien iespējams, taču neviena ražotāja autiņbiksītes nav steidzami jāizņem no tirdzniecības.

“Šā pētījuma mērķis bija vairāk pievērst pašiem ražotājiem uzmanību šiem potenciāliem ķīmiskiem apdraudējumiem, un jāsaka, ka šī pētījuma galvenais secinājums ir, ka šie pamperi ir droši lietošanai,” teic ”Bior” direktors Aivars Bērziņš.

Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pagaidām ieņem nogaidošu pozīciju, jo Francijas aģentūra pagaidām nav dalījusies ar informāciju par konkrētām bīstamām autiņbiksītēm un to ražotājiem RAPEX jeb Eiropas Savienības valstu Ātrās informācijas apmaiņas sistēmā, kas būtu skaidrs signāls tālākai rīcībai.

“Eiropas Savienībā nav nekāda kopēja vienota regulējuma, kādām būtu jābūt autiņbiksītēm, kas pieejamas Eiropas Savienības tirgū. Šobrīd mēs varam vienkārši gaidīt, kas notiks tālāk. Jo pati šī aģentūra ir devusi uzdevumu ražotājiem 15 dienu laikā novērst atklātās problēmas, un tad mēs varam skatīties. Varbūt šis varētu būt sākotnējais punkts, ka Eiropas Savienībā veidojas kopējs regulējums par autiņbiksīšu ķīmisko sastāvu un noteikumiem, lai tās varētu te pārdot,” pauž PTAC pārstāve Santa Zarāne.

Līdz ar to pagaidām šis jāvērtē kā nacionāla mēroga pētījums un pamanāmas izmaiņas Eiropas, tostarp arī Latvijas, autiņbiksīšu regulējumā varētu stāties spēkā vien tad, ja tās izvērtētu un izsludinātu Eiropas Komisija.

3 komentāri