FOTO: policija atdod atpakaļ neatbilstošās automašīnas

0 Komentāru
FOTO: policija atdod atpakaļ neatbilstošās automašīnas
FOTO: Jānis Zvērs

Valsts policija šodien izbeidz līgumattiecības pirms termiņa ar uzņēmumu “A26” punktā par 17 “Citroen Jumpy” automašīnu piegādi VP vajadzībām. Vienošanās paredz, ka policija neprasa līgumsodu 63 588 eiro apmērā par līgumsaistību nepienācīgu izpildi, bet savukārt pilnsabiedrība šodien paņem atpakaļ policijai iznomātās automašīnas.

Policija atkāpās no līguma, jo tā neguva apstiprinājumu pilnsabiedrības “A26” spējai izpildīt iepirkuma procedūras dēļ uzņemtās līgumsaistības un nodrošināt piegādāto “Citroen Jumpy” automašīnu atbilstību “Euro 6” emisiju klasei. Uzņēmums nevēlējās strīdu risināt tiesā, jo tas var negatīvi ietekmēt abu divu līgumslēdzēju darbību, kā arī nebūs izdevīga nevienai no pusēm, jo būs saistīta ar būtisku laika un līdzekļu patēriņu abām iesaistītajām pusēm. Pilnsabiedrība “A26” vēl vērtēs, kā rīkoties ar pārņemtajām automašīnām un to aprīkojumu.

Kā novēroja TV3 Ziņas, daudzas no automašīnām, kas uzņēmumam jāņem atpakaļ, jau bija aprīkotas ar režģiem, kas nu visdrīzāk būs jādemontē.

Foto

0 Komentāru