EP Eirobarometrs: cilvēki vērtē – kurām jābūt ES rīcības prioritātēm

Pievienot komentāru
EP Eirobarometrs: cilvēki vērtē – kurām jābūt ES rīcības prioritātēm
AFP/LETA

Cīņai pret terorismu ir jābūt Eiropas Savienības prioritātei Nr.1, kam seko bezdarba risināšana, cīņa pret krāpšanos nodokļu jomā, migrācija, ārējo robežu un vides aizsardz

ība – tā saskaņā ar jaunāko Eiropas Parlamenta pasūtīto Eirobarometra aptauju vērtē lielākā daļa cilvēku.
Latvijas iedzīvotāju vērtējumā jomas, kam būtu jābūt ES galvenajām prioritātēm, ir – cīņa pret terorismu (ES par galveno prioritāti to atzīst 82%, Latvijā – 76%) un veselība un sociālā drošība (ES – 63%; Latvijā – 73%) Latvijā 3.prioritāti dala cīņa pret bezdarbu (ES – 77%; LV – 72%) un cīņa pret krāpšanos nodokļu jomā (ES – 75%; LV – 72%).

Aptaujātie respondenti uzskata, ka ES būtu vairāk jārīkojas lielākajā daļā politikas jomu, par kurām viņi tika iztaujāti. Cīņu pret terorismu (82%) un bezdarba risināšanu (77%) cilvēki atzina kā, viņuprāt, galvenās prioritātes. 40% respondentu uzskata, ka terorisma draudu risks ir augsts, un no Eiropas Parlamenta piedāvātajiem pasākumiem cīņai pret terorismu kā trīs svarīgākos vērtē: cīņu pret teroristu grupējumu finansēšanu (42%), cīņu pret terorisma un radikalizācijas cēloņiem (41%) un ES ārējās robežas kontroles stiprināšanu (39%).

Lai arī terorisma risku Latviju aptaujātie vērtē kā zemu vai nelielu, no EP ieteiktajiem konkrētajiem pasākumiem cīņai pret terorismu mūsu valsts respondenti nosauc: ES ārējo robežu stiprināšanu (ES 39%, LV 57%), cīņu pret ieroču tirdzniecību ES (ES 35%, LV 46%) un cīņu pret teroristisku grupējumu finansēšanu (ES 42%, LV 45%).

75% ES respondentu vēlas lielāku ES iesaisti cīņā pret krāpšanos nodokļu jomā (Latvijā – 72%), 74% – saistībā ar migrāciju (Latvijā – 60%), un 71% vēlas lielāku iesaisti ārējo robežu aizsardzībā (Latvijā – 66%). 67% respondentu ES vēlas vairāk padarītā vides aizsardzības jomā, Latvijā – šāds viedoklis ir 50% respondentu.

Eiropas Parlaments jau strādā pie jaunām politikas iniciatīvām jomās, kuras aptaujātie izcēla kā prioritātes. Piemēram, saistībā ar cīņu pret terorismu EP deputāti jau strādā pie likuma, kas gatavošanos veikt teroraktu noteiktu par noziegumu ES mērogā, kā arī pie likuma, kas paredz stingrākus noteikumus šaujamieroču pirkšanai un glabāšanai.

Saistībā ar nodokļiem EP jaunnedēļ balsos par ieteikumiem taisnīgākai uzņēmējdarbības nodokļa sistēmai, t.sk., lai starptautiski uzņēmumu maksā taisnīgu daļu no nodokļiem. Tāpat EP izveidota izmeklēšanas komiteja, kas pētīs atklājumus saistībā ar Panamas dokumentiem. Savukārt saistībā ar ES ārējo robežu aizsardzību EP deputāti jaunnedēļ gatavojas pieņemt plānu izveidot ES ārējās robežas kontroles sistēmu, sadarbojoties ES robežu aģentūrai ”Frontex” un ES dalībvalstu robežsardzes dienestiem.

Trīs ceturtdaļas Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka tas, kas viņus vieno, ir svarīgāks par to, kas viņus šķir – šim apgalvojumam piekrīt 74% respondentu. Latvijā šim apgalvojumam piekrīt teju tikpat daudzi – 71% respondentu. Tāpat lielākā daļa cilvēku ES (86%) vēlētos, lai vairumā no jomām, kas viņiem nosauktas, ES ar savu rīcību iesaistītos vairāk nekā pašlaik: tāds viedoklis ir arī Latvijā (76%).

Pētījumu TNS Opinion veica 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs laikposmā no 2016. gada 9. līdz 18. aprīlim, un tajā piedalījās 27 969 iedzīvotāji no visām ES valstīm.