Komentāri
Eiropas tiesa noraidījusi sūdzības par apstākļiem Grīvas un Daugavpils cietumā
FOTO: SCANPIX

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) noraidījusi divas sūdzības par neatbilstošiem apstākļiem Grīvas un Daugavpils cietumā. ECT konstatēja, ka neviens no iesniedzējiem nebija pienācīgi izmantojis pieejamos nacionālos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, vēršoties administratīvajās tiesās, un tādēļ nolēma noraidīt visu iesniedzēju sūdzības.

Lietā Kočegarovs un citi pret Latviju tika apvienotas trīs personu sūdzības, kurās tika apgalvots, ka ir noticis Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3.panta, kas nosaka spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās aizliegumu, pārkāpums, jo slikto apstākļu un nepienācīgās veselības aprūpes dēļ Grīvas un Daugavpils cietumos pirmais iesniedzējs saslima ar tuberkulozi, bet otrajam iesniedzējam Jūrmalas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā netika nodrošināta atbilstoši higiēniskie apstākļi un medikamenti.

Savukārt trešais iesniedzējs sūdzējās par neatbilstošiem apstākļiem Rīgas rajona policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā, policijas darbinieku nesamērīgu fizisku spēka pielietošanu, lai panāktu atzīšanos, kā arī neefektīvu viņa sūdzību izmeklēšanu.

Savukārt lietā Simanovičs pret Latviju sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka ir noticis konvencijas 3.panta pārkāpums, jo Daugavgrīvas cietumā bija neatbilstoši uzturēšanās apstākļi un netika nodrošinātas fiziskās aktivitātes, kā arī pretēji konvencijas 6.panta prasībām, kas nosaka tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesībām uz pieeju tiesai, administratīvās tiesas nebija pienācīgā kārtā izvērtējušas viņa sūdzības par apstākļiem ieslodzījuma vietā.

Sūdzību par neatbilstošiem apstākļiem Daugavgrīvas cietumā par nepieņemamu izskatīšanai ECT atzina par nepieņemamu izskatīšanai pēc būtības, konstatējot, ka administratīvās tiesas iesniedzējam jau bija piešķīrušas pienācīgu kompensāciju. Savukārt attiecībā uz pārējo sūdzības daļu ECT konstatēja, ka iesniedzējs nebija izmantojis pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, vēršoties administratīvajās tiesās, tādēļ arī šī sūdzības daļa tika noraidīta.

Tiesas lēmumi ir galīgi un nepārsūdzami.

Lasi vēl