Dzīvokļu īpašnieki apmaksā Rīgas namu pārvaldnieka izšķērdību, tostarp degvielas čekus un pusdienas

4 komentāri
Dzīvokļu īpašnieki apmaksā Rīgas namu pārvaldnieka izšķērdību, tostarp degvielas čekus un pusdienas
FOTO: LETA

Dzīvokļu īpašnieki Rīgā ir spiesti apmaksāt pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) nelikumīgās darbības, izšķērdību un nolaidību, kā arī fiktīvi nodarbinātus cilvēkus, revīzijā secinājusi Valsts kontrole (VK).

Revidenti secinājuši, ka uzņēmuma noteiktās dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas pamatojums nav izsekojams un to nav iespējams salīdzināt ar RNP faktiskajiem izdevumiem. Maksā esot iekļauti arī tādi izdevumi, kas nemaz nav saistīti ar ēkas pārvaldīšanu.

RNP apsaimniekošanas maksas aprēķināšana veikta vispārīgi un nekonkrēti, kas pieļauj dažādi interpretēt gan datu avotus, gan laika periodus un prognožu pieņēmumus, kas iekļauti pārvaldīšanas maksas aprēķina formulā.

Dzīvokļu īpašnieki arī seguši visus RNP izdevumus, kas tam radušies, sniedzot ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu nesaistītus pakalpojumus. Šāda situācija radusies, jo ir neatbilstības uzņēmuma grāmatvedībā, proti, pārējās saimnieciskās darbības izdevumi, piemēram, par starpniecības un maksas pakalpojumu sniegšanu, ir iekļauti pamatdarbības izmaksās jeb pārvaldīšanas maksā. Turklāt atsevišķi no izdevumiem ir nelikumīgi – pārvaldīšanas maksā ir iekļauti izdevumi par, iespējams, fiktīvi nodarbinātām 13 personām. Šiem cilvēkiem pagājušajā gadā atlīdzībās izmaksāti vairāk nekā 190 000 eiro. Par šiem pārkāpumiem VK vērsusies arī prokuratūrā. Rēķinos iekļauti arī RNP darbinieku pabalsti pēc to atbrīvošanas no darba. Turklāt šādi pabalsti izmaksāti pat gadījumos, ja darba attiecības pārtrauktas pārbaudes laikā vai dažas dienas pēc tā beigām.

Revidenti arī konstatējuši, ka pārvaldīšanas maksā ir iekļauti biznesa pusdienu un reprezentācijas preču rēķini, kā arī, iespējams, darbinieku privātām vajadzībām izmantotā degviela. Dzīvokļu īpašniekiem bijis jāsedz arī izdevumi, kas nav saistīti ar pārvaldīšanu, bet ir radušies RNP nolaidīgas rīcības dēļ, piemēram, līgumsodi par maksājumu kavējumiem.

VK secinājusi, ka pārskatā par 2014. gada faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem RNP ir norādījis, ka avārijas situāciju lokalizēšanai un novēršanai ir izlietoti 1,5 miljoni eiro, tomēr revīzijā secināts, ka nepilns miljons tomēr nav izlietots.